MODERNE MISJON

• Sender arabiske programmer på web-TV
• Evangeliserer på arabisk gjennom internett på chat-rom
• Produserer og sender nye arabiske TV-programmer på flere satellitter som dekker
Nord-Afrika, Midtøsten, Europa, Skandinavia, Nord- og Latin-Amerika.
• Har Det nye testamentet og veiledningstekster på arabisk tilgjengelig og for
nedlasting på egne nettsider.
• Mottar og sender korrespondanse med epost til hele verden

PERSONLIG PASJON

• Har arabiske kristne medarbeidere som bor lokalt og arbeider regionalt i
Nord-Afrika og Midtøsten
• Gir opplæring for nyfrelste gjennom korrespondansekurs og samlinger
• Tar hånd om omvendte muslimer i hemmelige tilfluktssteder
• Trener og utruster kristne arabere til å nå sitt folk
K.A.B.A. ser mulighetene fordi vi har medarbeidere som kan det arabiske språket, har vokst opp i den lokale kulturen og har stor kunnskap i islam.
Daglig leder i K.A.B.A. har selv vokst opp som aktiv muslim i et arabisk land.

Misjonsarbeidet
Kristent Arbeid Blant Arabere (KABA) har som formål å forkynne evangeliet om Jesus Kristus for arabere, i første rekke muslimer. Dette skjer i samarbeid med personer, menigheter og organisasjoner som deler denne visjonen. KABA er en frittstående misjonsvirksomhet, men er å betegne som et fellestiltak knyttet til Pinsebevegelsen i Norge.

ARBEIDET

KABAs arbeid skal i hovedsak bestå i evangelisering med ulike virkemidler – så som personlig kontakt, møtesteder, litteratur- og mediaarbeid, samt oppfølgingsarbeid overfor ufrelste og omvendte muslimer.

KABA vil spesielt legge vekt på å ta hånd om og støtte omvendte muslimer, slik at de blir grunnfestet i kristen tro, Bibelens lære, får tilhørighet og ny identitet i Kristus og Hans menighet.

Målet er at omvendte muslimer blir Jesu disipler, for dermed selv å kunne bringe evangeliet om Jesus Kristus videre ut blant muslimer og ikke-troende.

KABA søker også å knytte til seg frivillige medarbeidere, kontaktpersoner og -menigheter, samt ulike informasjonskilder i flere land og selv stå i kontakt med internasjonale nettverk. KABA vil konsentrere sitt arbeid i Norge, Midtøsten og Nord-Afrika.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.