Han skriver at han takker Gud for programmet

Han skriver at han takker Gud for programmet, og at han tror Den Hellige Ånd leder folk til å sitte foran fjernsynet. Han tror det er millioner av mennesker som benytter seg av programmene for å få vite mer om Guds kjærlighet og Hans frelsesverk.