Jeg ber dere sende meg bibelen. Jeg lengter også etter å lese de bøkene som kan hjelpe oss å leve et bedre kristenliv.

Tusen takk for det flotte TV-programmet! Det er åndelig fruktbærende og nyttig for alle som ser på det. Det hjelper oss kjenne den rette veien vi skal gå i våre liv sammen med vår Mester og Herre Jesus Kristus.
Jeg lengter virkelig etter å høre din utlegning av Guds Ord. Jeg ønsker ikke bare å høre det, men også å lære å leve etter det hver dag. På tross av at programmet er så kort, blir jeg fullt mettet åndelig, og lengselen etter neste program bare øker. Jeg sitter og venter foran TV apparatet med forventning.
Jeg takker for det dere gir og for den klare måten dere forklarer det Jesus sa i sitt ord.
Jeg ber dere sende meg bibelen. Jeg lengter også etter å lese de bøkene som kan hjelpe oss å leve et bedre kristenliv.
Til slutt vil jeg takke alle som jobber med TV-programmene for det store arbeidet de gjør.