Jeg ber dere sende oss bøker som vi kan dele ut til arabere som bor her.

Kjære Bror,

Jeg hilser deg med sann kjærlighet som Gud har gitt oss. Jeg håper du alltid har fremgang i tjenesten.

Måtte Gud opplyse din vei og gjøre deg til lys i mørke i denne verden.
Vi opplevde en ubeskrivelig glede ved å motta brevet og bøkene fra dere. Vi takker for alle anstrengelser i arbeidet med å spre Ordet til hele verden.
Vi har fortalt om tjenesten deres til våre brødre og søstre her vi bor. Dere er i våre bønner at Gud skal møte alle behov med sin overstrømmende velsignelse.

Jeg ber dere sende oss bøker som vi kan dele ut til arabere som bor her.
Måtte Herren Jesus beskytte dere og Den Hellige Ånds styrke være med dere alle.
Med respekt, beundring og takk.
Vi holder kontakten