Jeg ber dere sende meg de bøkene dere har for vi er så hungrige etter å lese Guds Ord.

Jeg hilser dere med stor respekt.
Vi ber om at Herren Jesus må lede deres skritt , styrke dere i deres tro og at dere alltid må være en veileder for de fortapte og de som ikke kjenner Herren Jesus Kristus.

Jeg er far til tre barn. Uten deres programmer med undervisningen om Kristus og Hans velduftende ord i Bibelen, ville jeg følt meg helt fortapt.

Jeg ber dere sende meg de bøkene dere har for vi er så hungrige etter å lese Guds Ord.
Takk skal dere ha!

Jeg trenger den virkelig. Jeg må vedgå at jeg aldri i mitt

Jeg skriver til dere for å si at jeg elsker disse TV-programmene av hele mitt hjerte. Vi lengter etter å sitte foran skjermen og lytte til Guds Ord hver dag, for vi er så hungrige.
Vi trenger å komme nærmere til Herren slik at Han kan lede oss på troens og frelsens vei.
Gjennom programmet ”Veien” har jeg fått vite hvordan man kan bli kjent med Gud gjennom Hans Ord og undervisning.. Vi hadde ønsket at programmene varte lenger, for det føles som bare 5 minutter.
Jeg ber dere sende meg Bibelen, for jeg trenger den virkelig. Jeg må vedgå at jeg aldri i mitt
liv har lest noe om Herren Jesus, ikke et eneste ord. Jeg ber om at Han kommer inn i mitt hjerte, i mitt liv og i mitt hjem.