Jeg så programmet som handlet om Åndens frukter.

Fred være med dere i Herren Jesu Kristi navn.
Jeg hilser dere brødre og arbeidere i programmet ”Veien”, og spesielt til programlederen, pastor Paul.

Jeg så programmet som handlet om Åndens frukter. Der averterte dere for mange studiebøker om kristen tro. Jeg er takknemlig om dere kan sende noen av disse til min adresse. Jeg ber om at dere skal ha fremgang i evangelisering og forkynnelse av evangeliet, det levende ord.