Han skriver at han takker Gud for programmet

Han skriver at han takker Gud for programmet, og at han tror Den Hellige Ånd leder folk til å sitte foran fjernsynet. Han tror det er millioner av mennesker som benytter seg av programmene for å få vite mer om Guds kjærlighet og Hans frelsesverk.

Jeg ble skapt til å være kristen.

Jeg har bestemt meg for å bli en av Den gode hyrdes sauer. Gjennom TV-programmene deres har jeg blitt kjent med Jesus og opplevd Hans kjærlighet. Jeg er overbevist om at den som tror på Ham blir løst fra sine synder, og fra syndens skam og straff. Jeg ble skapt til å være kristen.

Jeg føler ikke lenger syndens byrde som jeg bar på tidligere

Jeg føler ikke lenger syndens byrde som jeg bar på tidligere. Jeg vokser åndelig hver eneste dag. Jeg lærer også nye ting hver dag, og det gjør at jeg står fast ved min bestemmelse om å følge Jesus. Jeg kommer aldri til å angre dette, fordi det er den eneste veien til å få et evig liv.

Det er en stor glede for meg å skrive til dere

Det er en stor glede for meg å skrive til dere, for å uttrykke den ekte glede som jeg opplever hver dag! Jeg tar i mot deres brev og bibelstudier med stor iver. Jeg kan ikke beskrive den forandring som har skjedd i mitt liv gjennom deres brev og de bibelstudier jeg har fått. Jeg opplever at Jesus lever i mitt liv etter at jeg bestemte meg for å sette min lit til Ham som Herre og Frelser! Jeg har så stor fred, den flommer over mitt liv!