Jeg trenger venner som stoler på Herren Jesus Kristus, spesielt fordi de jeg har rundt meg mangler tillit til Jesus.

Mine venner, varme hilsener. Hvor glad jeg er for å oppleve den store kjærlighet som er i deres hjerter. Hvor stor min tillit er til Jesus Kristus som vi setter vår lit til, og som vi tar i mot hans personlige invitasjon fra. Han er i våre hjerter. Jeg følte at jeg var så full av synd, men jeg kalte på Herrens navn for å bli frelst. Ja, Han er en hellig Gud. Han er fred og evig liv. Han gir tilgivelse og et bedre liv. Jeg mottok deres velsignede brev med kjærlighet og stor glede.
Jeg trenger venner som stoler på Herren Jesus Kristus, spesielt fordi de jeg har rundt meg mangler tillit til Jesus.