Dere viste i programmet noen bøker som kan bli sendt ut gratis til de som ber om dem. Jeg blir takknemlig for å motta disse bøkene.

Jeg følger med på de faste TV-programmene deres, og jeg prøver å ikke gå glipp av et eneste et av dem. Undervisningen gir meg mye mat for mitt åndelige liv.

Dere viste i programmet noen bøker som kan bli sendt ut gratis til de som ber om dem. Jeg blir takknemlig for å motta disse bøkene.