Jeg ber dere sende meg de bøkene dere har for vi er så hungrige etter å lese Guds Ord.

Jeg hilser dere med stor respekt.
Vi ber om at Herren Jesus må lede deres skritt , styrke dere i deres tro og at dere alltid må være en veileder for de fortapte og de som ikke kjenner Herren Jesus Kristus.

Jeg er far til tre barn. Uten deres programmer med undervisningen om Kristus og Hans velduftende ord i Bibelen, ville jeg følt meg helt fortapt.

Jeg ber dere sende meg de bøkene dere har for vi er så hungrige etter å lese Guds Ord.
Takk skal dere ha!