Jeg ber om at den Mektige Gud må fortsette å la denne viktige oppgaven lykkes gjennom programmet deres.

Programmet ”Veien” viser den riktige veien til frelse og håp i Jesus Kristus, Han som er den eneste Frelseren som har ofret seg selv for syndere.

Jeg ber om at den Mektige Gud må fortsette å la denne viktige oppgaven lykkes gjennom programmet deres.