jeg har stort behov for å få Det nye testamente

Mine venner, jeg har stort behov for å få Det nye testamente. Vil dere rekke ut deres hånd og hjelpe meg eller skal jeg vente resten av mitt liv på å få det?
Gi meg av det dere har, slik at jeg kan få et bedre liv fylt av glede og fred.