Jeg vil takke dere for programmet som dere lager

Jeg vil takke dere for programmet som dere lager. Det er en kilde til sannhet og kjærlighet for alle som åpner hjertet sitt for Guds Ord, i mange land i verden. Må Gud velsigne dere, og gi dere hjelp og styrke i det arbeidet og den tjenesten som dere står i.
Jeg er kristen, men jeg trenger større tro, og jeg trenger mange svar til de vanskelige spørsmålene som jeg møter. Vil dere hjelpe meg? Vær så snill og send meg noen av de bøkene dere fortalte om.