Jeg føler at jeg sitter i Guds skygge

Jeg følte at jeg ble nyfødt fra himmelen, og jeg ble et nytt menneske. Jeg føler at jeg sitter i Guds skygge