Jeg vet at jeg er en synder som trenger din tilgivelse

Jeg vet at jeg er en synder som trenger din tilgivelse. Jeg tror at du døde for mine synders skyld. Jeg omvender meg nå og ber deg komme inn i mitt hjerte. Jeg tror på deg og setter min lit til deg som Herre og Frelser. Jeg bestemmer meg for å følge deg med hele mitt hjerte og hele mitt liv.