Jeg vil gjerne takke for den iver og fromhet ditt arbeid viser at du har.

Jeg vil gjerne takke for den iver og fromhet ditt arbeid viser at du har. Jeg har sett programmet i lang tid, for det henvender seg ikke bare til kristne, men gir også håp for alle andre.
Jeg ser ikke på gud lenger som hevngjerrig og som lar folk lide i hans ild. Jeg har sett kjærligheten og toleransen i Frelseren Jesus som ofret seg selv for alle andre.

Jeg takker Herren for deres omsorg

Jeg takker Herren for deres omsorg. Jeg opplever deres brev som brev fra engler, som alltid kommer med et budskap jeg trenger. Deres svar trøster og styrker meg.