Det er en stor glede for meg å skrive til dere

Det er en stor glede for meg å skrive til dere, for å uttrykke den ekte glede som jeg opplever hver dag! Jeg tar i mot deres brev og bibelstudier med stor iver. Jeg kan ikke beskrive den forandring som har skjedd i mitt liv gjennom deres brev og de bibelstudier jeg har fått. Jeg opplever at Jesus lever i mitt liv etter at jeg bestemte meg for å sette min lit til Ham som Herre og Frelser! Jeg har så stor fred, den flommer over mitt liv!