Guds vilje

«Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.» 1.Tim. 2,4
I bibelen ser vi at Jesus hadde et oppdrag å fullføre. Faderen som hadde gitt oppdraget, hadde en mening med hvordan, når og hvor tjenesten skulle fullføres.
Gjelder dette meg/deg idag?
Vi tror at dette gjelder oss. Så la oss be ” La din vilje skje ”
Vi er takknemlige fordi vi vet at «det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre hans gode vilje» Fil.2,13
«Jeg har forherliget deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du gav meg å gjøre.»
Joh 17,4,
«Han måtte da reise gjennom Samaria.» JOH 4,4 (Her ser vi at tid og sted betyr noe.)
Jesus sa til dem: «Min tid er ennå ikke kommet, men for dere er det alltid den rette tid.»Joh 7,6
«Dere kan dra opp til høytiden; jeg drar ikke, for min tid er ennå ikke kommet.» Joh 7,8
Vi ser disse bibelversene som meget viktig for oss kristne, fordi de oppmuntrer oss til å være opptatte av å gjøre Faderens vilje.
Da Kaba startet for 13 år siden fantes det ingen organisasjon som hadde MENA (Middle-East and North-Africa) som sitt hovedsatsingsområde.
Daglig leder som også startet KABA, opplevde allerede i 1980 at Gud la en nød ned i ham for å nå ut med evangeliet i dette området.
Det er betryggende å arbeide etter hans vilje. Når det gjelder Guds rike og hans verk er det ikke opp til oss å finne strategien, men å søke Hans vilje og følge etter Jesus Kristus. Han er vårt forbilde.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.