Ordet, (Gud være med oss) samler oss og gjør oss til brødre i Jesus Kristus.

Vi takker deg og dine samarbeidspartnere for at dere deler Guds ord med oss gjennom dette programmet. Vi har sett det i hele to år fordi det er så verdifullt og interessant, og fordi du sender de gode nyhetene fra den Hellige Bibelen, Guds ord til hele verden!