Kjære venner i Herren som lager TV-programmene!

Kjære venner i Herren som lager TV-programmene! Må Gud velsigne deres gjerning, som er vår eneste trøst i dette landet, der det ikke finnes menigheter. Vi venter hver eneste fredag på at programmet deres skal starte, så vi kan oppleve den lykkeligste tiden vi har, med Den hellige skrift som trøster hjerte og ånd.

Jeg ble så glad da jeg hørte

Kjære bror, jeg kan ikke uttrykke den gleden, nådestrømmen og følelsen av Guds kraft som jeg fikk da dere ringte! Dette er Guds vilje og plan, og jeg håper dette forholdet må få fortsette. Jeg ble så glad da jeg hørte at vi har samme bakgrunn, som tidligere muslimer.

Jeg er så glad for at jeg har vært så heldig å få ta i mot den store kjærligheten

En tidligere muslim fra Saudi-Arabia: Jeg er så glad for at jeg har vært så heldig å få ta i mot den store kjærligheten. Nå kaller jeg på Herren Guds navn, den hellige fredens Gud som gir frihet, tilgivelse og evig liv, for å bli frelst! Herre Jesus, jeg vet jeg er en synder og trenger din tilgivelse. Jeg tror at du døde for mine synder. Jeg omvender meg nå og ber deg nå om å komme inn i mitt hjerte. Du er min frelser og Herre. Nå har jeg bestemt meg for å følge deg hele mitt liv og av hele mitt hjerte.
Vær så snill og gi meg det dere har, slik at jeg kan oppleve liv fylt av glede og fred! Mine venner, jeg trenger virkelig et nytestamente! Vil dere rekke ut deres hånd til meg?!

jeg har stort behov for å få Det nye testamente

Mine venner, jeg har stort behov for å få Det nye testamente. Vil dere rekke ut deres hånd og hjelpe meg eller skal jeg vente resten av mitt liv på å få det?
Gi meg av det dere har, slik at jeg kan få et bedre liv fylt av glede og fred.

Jeg vet at jeg er en synder som trenger din tilgivelse

Jeg vet at jeg er en synder som trenger din tilgivelse. Jeg tror at du døde for mine synders skyld. Jeg omvender meg nå og ber deg komme inn i mitt hjerte. Jeg tror på deg og setter min lit til deg som Herre og Frelser. Jeg bestemmer meg for å følge deg med hele mitt hjerte og hele mitt liv.

Jeg trenger venner som stoler på Herren Jesus Kristus, spesielt fordi de jeg har rundt meg mangler tillit til Jesus.

Mine venner, varme hilsener. Hvor glad jeg er for å oppleve den store kjærlighet som er i deres hjerter. Hvor stor min tillit er til Jesus Kristus som vi setter vår lit til, og som vi tar i mot hans personlige invitasjon fra. Han er i våre hjerter. Jeg følte at jeg var så full av synd, men jeg kalte på Herrens navn for å bli frelst. Ja, Han er en hellig Gud. Han er fred og evig liv. Han gir tilgivelse og et bedre liv. Jeg mottok deres velsignede brev med kjærlighet og stor glede.
Jeg trenger venner som stoler på Herren Jesus Kristus, spesielt fordi de jeg har rundt meg mangler tillit til Jesus.