Jeg gleder meg over brevet og litteraturen dere sendte meg

Jeg gleder meg over brevet og litteraturen dere sendte meg. Jeg ønsker mer litteratur og jeg takker Gud for det vellykkede TV-programmet, som jeg opplever Guds nærvær ved