Jeg ber deg om å sende meg de arabiske bøkene om disse emnene

For mange år siden hadde jeg et veldig sterkt ønske om å vite med om kristendommen og vår mester Jesus` liv. Jeg har sett på programmet av og til og derfor fikk jeg din adresse. Jeg ber deg om å sende meg de arabiske bøkene om disse emnene. Takk for din omsorg.

eg ber deg om å sende meg bøkene som skulle hjelpe oss i vårt åndelige liv og for å styrke fellesskapet med Herren Jesus

Til brødrene, de som arbeider med ”Veien” programmet ( The Way programme).

Våre bønner går til Gud og den mektige Herre, at han må beskytte og beholde deres hjerter og sinn i Jesus Kristus slik at dere får gjennomført denne misjonen Han har gitt slik at Hans rike kan bli spredt rundt omkring på hele jorden.
Må Herren velsigne dere og bruke dere ved kraften og autoriteten av hans Hellige Ånd.

Etter å ha sett på det underholdende og interessante programmet, vil vi støtte dere i deres velsignede arbeid. Vi vil hjelpe dere med bønn for dette gode arbeidet slik at det kan presentere og stadfeste Budskapet om frelse til alle nasjoner. Må Gud styrke deg med sin mektige hånd slik at dere kan fortsette innsatsen for at Guds ord skal bli spredt.