Jeg ønsker å få tilsendt alle bøker jeg kan få.

Jeg er en egyptisk hustru og mor som bor i Irland. Jeg ser på programmene og jeg er virkelig velsignet gjennom alt du sier.
Måtte Herren velsigne deg og hjelpe deg.

Jeg ønsker å få tilsendt alle bøker jeg kan få.

Tusen takk!