Jeg ber om at programmene deres kunne vare i timevis og ikke bare en halv time. Vi har virkelig glede av alle sangene og bibelstudiet.

Til programleder for programmet ”Veien”

Jeg ser på programmet ditt og takker Herren Jesus Kristus som ga oss muligheten til å se og høre noen som virkelig metter våre hjerter og forfrisker våre sjeler. Vi hadde behov for åndelige programmer i stedet for alle disse andre intetsigende programmene.
Jeg ber om at programmene deres kunne vare i timevis og ikke bare en halv time. Vi har virkelig glede av alle sangene og bibelstudiet.
Måtte Gud beskytte dere og gjøre dere til velsignelse og bidra til frelse foe alle som ser programmet. Måtte Hans nåde og kjærlighet også være med dere.