Jeg har mottatt bibelstudiemateriellet fra dere med stor begeistring

Jeg har mottatt bibelstudiemateriellet fra dere med stor begeistring. Jeg har lest nøye igjennom det og svart på spørsmålene. Jeg vil gjerne fortsette dette bibelstudiet, og ønsker å få besøk av dere