Jeg føler ikke lenger syndens byrde som jeg bar på tidligere

Jeg føler ikke lenger syndens byrde som jeg bar på tidligere. Jeg vokser åndelig hver eneste dag. Jeg lærer også nye ting hver dag, og det gjør at jeg står fast ved min bestemmelse om å følge Jesus. Jeg kommer aldri til å angre dette, fordi det er den eneste veien til å få et evig liv.