Jeg ber også til Herren om at Han må styrke dere i arbeidet som dere står i.

Jeg setter stor pris på at dere holder kontakten med meg. Den undervisningen som jeg får fra dere er nyttig og gir meg stor hjelp. Jeg ber Herren Jesus om at dere må bli i stand til å fortsette og gi meg undervisning.

Jeg ber også til Herren om at Han må styrke dere i arbeidet som dere står i.