Det gir meg stor nytte å se på dine programmer

Det gir meg stor nytte å se på dine programmer. Jeg liker de vers du har valgt med hver sine ord. Derfor gir programmet meg håp om å komme over mine problemer.