.
Home
Norsk  |  English  |  Deutch  |  عربي
Velkommen til K.A.B.A.

Kristent Arbeid Blant Arabere
Sist oppdatert
2014-12-23 17:02

Om KABA
15 budskap om K.A.B.A.

Moderne misjon
Tilfluktsteder
Hva er K.A.B.A.?
Hvor er K.A.B.A.?
Hvorfor K.A.B.A.?
Kontakt K.A.B.A.
Støtt K.A.B.A.!
Bank Info.

Skattefritak
KABA er godkjent av Skatteetaten

Datatilsynet
Godkjent av Datatilsynet

Be for ...
Be for de forfulgte!
Medarbeiderne

Kurs og seminar
Kurs og seminar

TV-arbeid
Se TV-programmet VEIEN på nettet
TV-arbeidet
Ledige stillinger

For medlemmer
Bli medlem idag
Om medlemsskap

Artikler
Artikler om KABA

Linker
Norske Kristne Aviser
Samarbeidspartnere
Linker og adresser
Adresser

[ Logg inn ]


Vi ønsker alle en Velsignet Høytid
og et Godt Nytt År 2015!Gaver med Skattefritak i 2014

K.A.B.A. er godkjent organisasjon av Skatteetaten for ordningen med skattefritak for giverne. Ved å oppgi navn, adresse og personnummeret til K.A.B.A., kan man på selvangivelsen få Skattefritak for gavebeløpet.


For kalenderåret 2014 gjelder dette gaver for totalt for året minimum kr. 500,- og opp til og med kr. 16.800,-. Gavene må være kommet inn på konto hos K.A.B.A. innen utgangen av året. Det betyr i praksis at gaven bør sendes senest innen 31. desember.

Ektepar kan fordele gavene slik at begge kan benytte ordningen. Begge personer må da registrere seg med hvert sitt personnummer.

Man vil kun få fratrekk for maksimalt kr. 16.800,- selv om man også gir til andre organisasjoner og menigheter med en slik Skattefritaksordning.

Hver person mottar i begynnelsen av året en bekreftelse fra K.A.B.A. på hvilket beløp som er registrert for året. K.A.B.A. rapporterer direkte til Skattemyndighetene tilsvarende opplysninger. Ved utfylling av selvangivelsen bør giverne kontrollere at opplysningene stemmer overens.OPPLYSNINGER TIL K.A.B.A.

For givere som ikke har benyttet seg av denne muligheten tidligere år, må følgende opplysninger sendes skriftlig til K.A.B.A. innen 31. desember:

 • Fullt navn på den som skal ha fratrekket
 • Postadresse
 • Personnummeret, 11 siffer

  Det er viktig at opplysningene er sendt innen tidsfristen på grunn av bearbeiding av opplysninger før vi sender dette videre til myndighetene.

  Kristent Arbeid Blant Arabere

  Gavekonto: 0531.01.82550.

  K.A.B.A.
  Postboks 169
  1401 Ski.

  Tlf: 64862080

  Send E-mail.  Tidligere muslim advarer  Denne presten er jo helt forvirret, sier daglig leder
  Paul Johansen i Kristent Arbeid Blant Arabere, som er skuffet over performance-presten Gyrid Gunnes.


  For det første så ber hun til en guddom som hun ikke en gang vet om hun tror på.
  Hvis hun i tillegg tror at Gud og Allah er den samme gud, så er det et stort problem både for henne og kirken selv, - at de har en prest som ikke vet om hun tror.
  For det andre så har hun tydeligvis ingen peiling på forskjellen mellom muslimenes Allah og bibelens Gud.

  Hver eneste prest må spørre seg to spørsmål: Har bibelens Gud åpenbart koranen?
  Har bibelens Gud en profet som heter Mohammed?

  For oss som ønsker å forkynne evangeliet, så tilslører og skaper dette stor forvirring. Kirkens ledere må være klare og tydelige i møte med synkretisme og universalisme, - ellers så vil de være med på å svekke seg selv. Dette skjedde i Nord-Afrika.

  Evangeliets lys vil ikke lenger lyse klart.

  Når Jan Opsal i avisen Vårt Land sier at det er uproblematisk å benytte navnet Allah,
  så spør jeg: hvem er det uproblematisk for? De fleste kristne i Midtøsten, - som kjenner sin Gud og sin bibel, vet at de ikke ber til muslimenes gud. De har ikke kunnet ta denne debatten om Allah og Gud, da det ikke har vært religions- og ytringsfrihet i deres land. Resultatet kunne ha vært enda mer forfølgelse enn de har opplevd gjennom tidene, - da dette vil være å gå imot koranen og Mohammed sin troverdighet.

  I koranen står det: "Diskuter ikke med skriftens folk unntatt på best (mulig) måte, og ikke med de urettferdige blant dem, og si: Vi tror på det som er åpenbart for oss og åpenbart for dere. Vår gud og deres gud er èn, og vi har underkastet oss ham".
  Sura 29 vers 46 (fra koranen på arabisk)

  For muslimer så er bl.a. bruken av navnet Allah i kristne sammenhenger et stort hinder for frelse, da de tror at de har funnet sannheten ved å tro på Allah som gud og Mohammed som hans profet.

  Performance -stuntet er problematisk, og bør skape bekymring i DnK, - spesielt fordi det er en prest som utfører denne handlingen. Ellers så håper jeg denne saken vil føre til enda mer bevissthet og et overordnet perspektiv blant kristne, - og ikke bare ordkløveri eller debatt for debattens skyld.

  For ytterligere kommentarer, kontakt:
  Daglig leder Paul Johansen på post@kaba.as eller via telefon: +47 64 86 20 80

  Millioner av kristne i bønn for den muslimske verden

  ( f.o.m. 28. juni t.o.m. 27. juli 2014 )  Bestill heftet for 2014!


  Det er mulig å bestille heftet på telefon 64 86 20 80 eller Send oss gjerne E-POST med din bestilling.

  Send E-mail.

  Denne bønnekampanjen for muslimer begynte på et møte i 1992 der mange kristne ledere i Midt-Østen var til stede. Selv om de som kristne ledere var uenige i mange områder innen islamsk tankegang, teologi og praksis så kunne de være enige om å be. I ”30 dagers bønn” legges det spesielt vekt på at Gud elsker muslimer.

  Vi oppmunter alle som tror på Jesus Kristus til å fremelske en ånd av ydmykhet, kjærlighet, respekt og tjenersinn overfor muslimer.


  Stor etterspørsel etter bibelstudier

  KABA har opplevd stor etterspørsel etter bibelstudier i år. De siste 9 måneder har vi gjennom nettstedet vårt fått mer enn 9000 nye bibelstudie-deltagere. Det vil si ca. 1000 nye studenter hver måned. Dette er et stort takkeemne!

  Be om at mennesker som søker Gud skal få oppleve frelsen i Jesus, og at de skal finne håp og trøst i denne vanskelige tiden i den muslimske verden.

  Gaver med Skattefritak i 2014

  K.A.B.A. er godkjent organisasjon av Skatteetaten for ordningen med skattefritak for giverne. Ved å oppgi navn, adresse og personnummeret til K.A.B.A., kan man på selvangivelsen få Skattefritak for gavebeløpet.


  For kalenderåret 2014 gjelder dette gaver for totalt for året minimum kr. 500,- og opp til og med kr. 16.800,-.


  MODERNE MISJON

 • Produserer og sender arabiske TV-programmer på flere satellitter som dekker Nord-Afrika, Midtøsten, Europa, Skandinavia, Nord- og Latin-Amerika.
 • KABA sender arabiske programmer på web-TV
 • Har Det nye testamentet og veiledningstekster på arabisk tilgjengelig og for nedlasting på egne nettsider.
 • Evangeliserer på arabisk gjennom internett på chat-rom
 • Mottar og sender korrespondanse med e-post til hele verden  PERSONLIG PASJON

 • KABA har arabiske kristne medarbeidere som bor lokalt og arbeider regionalt i Nord-Afrika og Midtøsten
 • Gir opplæring for nyfrelste gjennom korrespondansekurs og samlinger
 • Tar hånd om omvendte muslimer i hemmelige tilfluktssteder
 • Trener og utruster kristne arabere til å nå sitt folk.
  K.A.B.A. ser mulighetene fordi vi har medarbeidere som kan det arabiske språket, har vokst opp i den lokale kulturen og har stor kunnskap i islam.

  K.A.B.A. er 21 år!

  K.A.B.A. ble 21 år den 25. juni 2013.
  Vi er en frivillig kristen organisasjon med et tverrkirkelig styre. K.A.B.A. har som formål å forkynne evangeliet om Jesus Kristus for arabere, og muslimer spesielt.

  Et dikt fra Saudi-Arabia

  Han tok bolig i dypet av mitt hjerte
  Jeg så lyset hans langt borte,
  Det var bak fjellene, bak horisonten.
  Han kom som lyset av en strålende morgen fylt med glede.
  Han kom inn i min sjel som var fylt med mørke,
  Min fortapte og forvirrede sjel, min sjel som ikke visste hva hvile betyr.
  Likevel kom han til meg som den mildeste bris,
  Som en duft som bølger mellom åsene. Han kom til meg …
  Han tok bolig i dypet av mitt hjerte og bosatte seg der.
  Han fylte min sjel med renhet og liv.
  Han er Jesus, den ømme, barmhjertige Jesus,
  Kilden til min glede, Jesus, min sjels anker.
  Jeg syntes han var skjønn fra den første gangen jeg møtte ham
  Og er smeltet i lidenskapelig kjærlighet til ham.
  Og hvordan kunne det være annerledes?
  Han har jo elsket meg fra tidenes morgen.

  خبر سار  Se TV-programmet VEIEN på nettet  www.cmaa.us

  يسعد الخدمات المسيحية العربية
  أن تخبر الأصدقاء عن الصفحة الجديدة
  www.cmaa.us

  الرجاء الزيارة لصفحتنا الجديدة
  "www.cmaa.us"
  صفحةالطريق الى السماء

  Godkjent i USA


  K.A.B.A. er godkjent for skattefradrag i hele USA
  Kristent Arbeid Blant Arabere (K.A.B.A.) er siden 11. januar godkjent som virksomhet i USA. Torsdag den 25. september 2008 kom også godkjenningen for skattefradrag på gaver i USA.

  Det betyr at givere fra USA, og faktisk også Canada, får skattefradrag når de støtter K.A.B.A.s arbeid økonomisk.

  Vi tror på fremgang i USA!

  K.A.B.A. har i lengre tid forberedt godkjenningen i USA. Denne betydelige utvidelsen av arbeidet vil bety nye og langt større muligheter for utvidelse av arbeidet for å nå den muslimske verden med evangeliet via blant annet TV - programmene og internett.

  -Dette er et bønnesvar! Uttaler daglig leder i KABA, Paul Johansen.
  Vi takker Gud for et positivt svar på søknaden.

  Inntekter fra USA kan ikke gå til Norge. K.A.B.A.s arbeid i Midtøsten må derfor være direkte mottager av støtten. Vi har et apparat klart i Midtøsten for mottak og distribusjon av disse midlene.  Send E-mail.  K.A.B.A. planlegger senter for muslim misjon og indre helbredelse 2013


  K.A.B.A. planlegger senter for muslim misjon og indre helbredelse.
  Omvendte muslimer skal få hjelp til indre helbredelse og bli trent som medie-misjonærer og evangelister når K.A.B.A. bygger misjonssenter et sted i nærheten av Midtøsten. Som nyhetsbrevets lesere vet er hele prosjektet for risikofylt til at vi kan avsløre adressen, men det planlagte senteret, bibelskolen og studioet vil bli et strategisk kraftsenter for å nå den muslimske verden med evangeliet i tiden som kommer.

  Senteret skal fungere som bibelskole, der omvendte muslimer får hjelp til å takle indre sår og traumer i forbindelse med konvertering fra islam og møtet med en ny hverdag og en ny tro. Samtidig skal den utruste medieevangelister og andre arbeidere som skal nå den muslimske verden med evangeliet. Arbeidet blir en videreføring av sommerens Bibel- og Misjonsskole hvor vi la stor vekt på indre helbredelse, sjelesorg og lederskap i undervisningen. Mange omvendte muslimer opplever vanskelige perioder etter konverteringen, og kan fortelle om at selv i kristne miljøer møter de diskriminering, rasisme og ekskludering. En del kristne har fordommer mot omvendte muslimer. De er skeptiske til at muslimer i det hele tatt kan omvende seg.

 • 30 dager
  30 days prayer
-----------------
Bestill heftet 2014Bestill heftet 2014
  
-----------------
30 dager på flere språk30 dager på flere språk

  Visjonen
  Mission statement
-----------------
Misjonsarbeidet[bs]r[bs]nMisjonsarbeidet

  Nyheter
  
-----------------
Er det riktig å be for 
kirkeledere i verden?Er det riktig å be for kirkeledere i verden?
  
-----------------
Mohammed-filmenMohammed-filmen
  Egypt for 30 years
-----------------
Egypt i 30 årEgypt i 30 år
  Bible and Mission School 2010
-----------------
Bibel og misjonBibel og misjon
  
-----------------
Dumsnille nordmenn?!Dumsnille nordmenn?!
  
-----------------
MinareterMinareter
  
-----------------
 Moralpoliti Moralpoliti

  Bibler / bøker
  
-----------------
Bibler og bøker på 26 språk !Bibler og bøker på 26 språk !

  Studier
  
-----------------
ICIICI

  TV-respons
  Algeria
-----------------
AlgerieAlgerie
  Egypt
-----------------
EgyptEgypt
  
-----------------
Gulf-områdetGulf-området
  Iraq
-----------------
IrakIrak
  
-----------------
IranIran
  Jordan
-----------------
JordanJordan
  
-----------------
LibyaLibya
  
-----------------
LibanonLibanon
  Morocco
-----------------
MarokkoMarokko
  Saudi-Arabia
-----------------
Saudi-ArabiaSaudi-Arabia
  
-----------------
SudanSudan
  Syria
-----------------
SyriaSyria
  Tunisia
-----------------
TunisTunis
  
-----------------
TyrkiaTyrkia
  
-----------------
Armenia[bs]r[bs]nArmenia
  Belgium
-----------------
BelgiaBelgia
  Canada 
-----------------
CanadaCanada
  England
-----------------
EnglandEngland
  Denmark
-----------------
DanmarkDanmark
  France
-----------------
FrankrikeFrankrike
  Greece
-----------------
HellasHellas
  Ireland
-----------------
IrlandIrland
  Italy
-----------------
ItaliaItalia
  Norway
-----------------
NorgeNorge
  Poland
-----------------
PolenPolen
  
-----------------
RomaniaRomania
  Spain
-----------------
SpaniaSpania
  Sweden
-----------------
SverigeSverige
  Germany
-----------------
TysklandTyskland
  USA
-----------------
USAUSA
  
-----------------
ØsterrikeØsterrike

  Arabisk
  Who is Jesus ? 
-----------------
Hvem er Jesus ?[bs]r[bs]nHvem er Jesus ?
  The Bible
-----------------
BibelenBibelen
  The importance of the Cross
-----------------
Viktigheten av korsetViktigheten av korset
  The Holy Spirit
-----------------
Den Hellige ÅndDen Hellige Ånd
  Death
-----------------
DødenDøden
  Faith
-----------------
TroenTroen
  Who is God
-----------------
Vårt gudsbildeVårt gudsbilde
  The Bibel
-----------------
OrdetOrdet
  Tame your Tongue
-----------------
Behersk din tunge !Behersk din tunge !
  God needs you 
-----------------
Gud trenger deg !Gud trenger deg !
  Faithfulness
-----------------
Vær trofastVær trofast
  Fasting
-----------------
FasteFaste
  The Heart
-----------------
Det fullkomne hjerteDet fullkomne hjerte
  The Blessings
-----------------
VelsignelserVelsignelser

  30 dager bønn
  
-----------------
30 dager bønn 201330 dager bønn 2013
  
-----------------
Dag 1 (9. juli 2013)Dag 1 (9. juli 2013)
  
-----------------
Dag 2 (10. juli 2013)Dag 2 (10. juli 2013)
  
-----------------
Dag 3 (11. juli 2013)Dag 3 (11. juli 2013)
  
-----------------
Dag 4 (12. juli 2013)Dag 4 (12. juli 2013)
  
-----------------
Dag 5 (13. juli 2013)Dag 5 (13. juli 2013)
  
-----------------
Dag 6 (14. juli 2013)Dag 6 (14. juli 2013)
  
-----------------
Dag 7 (15. juli 2013)Dag 7 (15. juli 2013)
  
-----------------
Dag 8 (16. juli 2013)Dag 8 (16. juli 2013)
  
-----------------
Dag 9 (17. juli 2013)Dag 9 (17. juli 2013)
  
-----------------
Dag 10 (18. juli 2013)Dag 10 (18. juli 2013)
  
-----------------
Dag 11 (19. juli 2013)Dag 11 (19. juli 2013)
  
-----------------
Dag 12 (20. juli 2013)Dag 12 (20. juli 2013)
  
-----------------
Dag 13 (21. juli 2013)Dag 13 (21. juli 2013)
  
-----------------
Dag 14 (22. juli 2013)Dag 14 (22. juli 2013)
  
-----------------
Dag 15 (23. juli 2013)Dag 15 (23. juli 2013)
  
-----------------
Dag 16 (24. juli 2013)Dag 16 (24. juli 2013)
  
-----------------
Dag 17 (25. juli 2013)Dag 17 (25. juli 2013)
  
-----------------
Dag 18 (26. juli 2013)Dag 18 (26. juli 2013)
  
-----------------
Dag 19 (27. juli 2013)Dag 19 (27. juli 2013)
  
-----------------
Dag 20 (28. juli 2013)Dag 20 (28. juli 2013)
  
-----------------
Dag 21 (29. juli 2013)Dag 21 (29. juli 2013)
  
-----------------
Dag 22 (30. juli 2013)Dag 22 (30. juli 2013)
  
-----------------
Dag 23 (31. juli 2013)Dag 23 (31. juli 2013)
  
-----------------
Dag 24 (1. aug. 2013)Dag 24 (1. aug. 2013)
  
-----------------
Dag 25 (2. aug. 2013)Dag 25 (2. aug. 2013)
  
-----------------
Dag 26 (3. aug. 2013)Dag 26 (3. aug. 2013)
  
-----------------
Dag 27 (4. aug. 2013)Dag 27 (4. aug. 2013)
  
-----------------
Dag 28 (5. aug. 2013)Dag 28 (5. aug. 2013)
  
-----------------
Dag 29 (6. aug. 2013)Dag 29 (6. aug. 2013)
  
-----------------
Dag 30 (7. aug. 2013)Dag 30 (7. aug. 2013)

  30 dager bønn 2012
  
-----------------
Oppnå Allahs kjærlighet?Oppnå Allahs kjærlighet?
  
-----------------
Dag 1 ( 20. juli 2012 )Dag 1 ( 20. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 2 ( 21. juli 2012 )Dag 2 ( 21. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 3 ( 22. juli 2012 )

Dag 3 ( 22. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 4 ( 23. juli 2012 )Dag 4 ( 23. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 5 ( 24. juli 2012 )
Dag 5 ( 24. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 6 ( 25. juli 2012 )
Dag 6 ( 25. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 7 ( 26. juli 2012 )
Dag 7 ( 26. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 8 ( 27. juli 2012 )
Dag 8 ( 27. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 9 ( 28. juli 2012 )
Dag 9 ( 28. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 10 ( 29. juli 2012 )
Dag 10 ( 29. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 11 ( 30. juli 2012 )
Dag 11 ( 30. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 12 ( 31. juli 2012 )
Dag 12 ( 31. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 13 ( 1. aug. 2012 )

Dag 13 ( 1. aug. 2012 )
  
-----------------
Dag 14 ( 2. aug. 2012 )


Dag 14 ( 2. aug. 2012 )
  
-----------------
Dag 15 ( 3. aug. 2012 )

Dag 15 ( 3. aug. 2012 )
  
-----------------
Dag 16 ( 4. aug. 2012 )
Dag 16 ( 4. aug. 2012 )
  
-----------------
Dag 17 ( 5. aug. 2012 )
Dag 17 ( 5. aug. 2012 )
  
-----------------
Dag 18 ( 6. aug. 2012 )

Dag 18 ( 6. aug. 2012 )
  
-----------------
Dag 19 ( 7. aug. 2012 )

Dag 19 ( 7. aug. 2012 )
  
-----------------
Dag 20 ( 8. aug. 2012 )
Dag 20 ( 8. aug. 2012 )
  
-----------------
Dag 21 ( 9. aug. 2012 )
Dag 21 ( 9. aug. 2012 )
  
-----------------
Dag 22 (10. aug. 2012)
Dag 22 (10. aug. 2012)
  
-----------------
Dag 23 (11. aug. 2012)
Dag 23 (11. aug. 2012)
  
-----------------
Dag 24 (12. aug. 2012)
Dag 24 (12. aug. 2012)
  
-----------------
Dag 25 (13. aug. 2012)
Dag 25 (13. aug. 2012)
  
-----------------
Dag 26 (14. aug. 2012)Dag 26 (14. aug. 2012)
  
-----------------
Dag 27 (15. aug. 2012)
Dag 27 (15. aug. 2012)
  
-----------------
Dag 28 (16. aug. 2012)
Dag 28 (16. aug. 2012)
  
-----------------
Dag 29 (17. aug. 2012)
Dag 29 (17. aug. 2012)
  
-----------------
Dag 30 (18. aug. 2012)
Dag 30 (18. aug. 2012)
  .