.
Home
Norsk  |  English  |  Deutch  |  عربي
Velkommen til K.A.B.A.

Kristent Arbeid Blant Arabere
Sist oppdatert
2016-06-24 23:11

Skattefritak
KABA er godkjent av Skatteetaten

Be for ...
Be for de forfulgte!
Medarbeiderne

Om KABA
15 budskap om K.A.B.A.

Moderne misjon
Tilfluktsteder
Hva er K.A.B.A.?
Hvor er K.A.B.A.?
Hvorfor K.A.B.A.?
Kontakt K.A.B.A.
Støtt K.A.B.A.!
Bank Info.

Datatilsynet
Godkjent av Datatilsynet

Kurs og seminar
Kurs og seminar

TV-arbeid
Se TV-programmet VEIEN på nettet
TV-arbeidet
Ledige stillinger

For medlemmer
Bli medlem idag
Om medlemsskap

Artikler
Artikler om KABA

Linker
Norske Kristne Aviser
Samarbeidspartnere
Linker og adresser
Adresser

[ Logg inn ]

Nå kan du følge K.A.B.A. på Facebook

«Bønn for verdens muslimer». Offentlig side med fokus på bønn for muslimer.
«KABAs nettforum». Lukket gruppe med fokus på hvordan nå muslimer.

" KABAs nettforum"
Bønn for verdens muslimerDag 20
25. juni
Tunisia


”Se til nasjonene, se dere rundt, - og bli fullstendig forundret. For jeg kommer til å gjøre noe i deres dager, som dere ikke kommer til å tro, selv om det ble fortalt dere”. Hab. 1.5 (NIV)

Be med de kristne i Tunisia om at de skal være et Jesus-nærvær i dette landet.

- Be for de som innehar politiske stillinger, om at de skal søke å forbedre landets økonomiske situasjon. Be om at myndighetene skal fortsette kampen med å beskytte landet mot militante islamistiske fundamentalister.
Be for de lokale menighetsfellesskapene over hele landet. Be om at nyfrelste skal bli disippelgjort, og om ydmyke ledere med tjener sinn til å betjene disse menighetene. Be om kjærlighet og tillitsfulle vennskap mellom de ulike troende, slik at sterke fellskskap kan bli dannet. Be om at nød for de fortapte skal fylle hjertene deres, og be om frimodighet og mot hos de troende til å vitne om Jesus til venner og familie.

- Be om en åndelig beskyttelse for kristne arbeidere i landet. Be om at det skal være mulig å få oppholdstillatelse, slik at mange fra ulike nasjonaliteter kan fortsette å jobbe i landet. Be om enhet mellom tunisiske og utenlandske kristne, slik at de kan jobbe side om side for evangeliets skyld.
Be Hab. 1.5 over Tunisia. Fra revolusjonen startet og helt til nå, så har de opprinnelige hendelsene i dette lille landet, fortsatt nyhetsverdi. Be om en bevegelse av Den Hellige Ånd som gir overbevisning synd og omvendelse, slik at skarer av tunisiere kan komme til tro. Be om at mange skal bli frelst, og at ingen av dem skal gå fortapt.

Kilde: Kristne i Tunisia

- Velsign Herre, nasjonen Tunisia med visdom i hvordan de skal håndtere den fortsatt økende islamske terroren som ødelegger liv og økonomi.
- Velsign Presidenten i Tunisia og de andre regjeringsmedlemmene, når de prøver å føre landet nærmere en større fred og stabilitet, og bort fra korrupsjon og grådighet.
- Velsign Herre, menighetene med evnen til å disippelgjøre nyfrelste og andre i Kristus, og at de skal forbli sterke i deg.

Far, velsign menighetene med evnen til å gi akt på dine instruksjoner, og sette sin lit til deg. (Bønn basert på Ordspr. 16.20, the Holy Bibel)

Kilde: WIN International Network
Dag 19
24. juni
SyriaJeg ber om at han vil gi dere å bli styrket med kraft ved sin ånd i det indre menneske, etter hans herlighets store rikdom, slik at Kristus kan bo i deres hjerter ved troen, idet dere er rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Ef. 3. 16-17

Kristne i Midtøsten ber de troende om å be dette bibelverset over menneskene i Syria

- Midt i denne krigen i Syria, så ser det ut til at onde handlinger bare øker. Be om en stopp for denne ondskapen. Be om at gudfryktige ledere skal komme til makt, og lede landet til fred.

- Be om at de lokale menighetene skal forbli sterke selv under dette enorme presset. Be om at de skal være trofaste vitner fylt av kjærlighet til sine naboer i denne tiden.

- Be for kristne arbeidere som jobber blant flyktninger og internt fordrevne. Be om fysisk, følelsesmessig og åndelig styrke, samt visdom. Be spesielt om dette for de som har jobbet lenge blant flyktninger i dette området.
Be også for flyktningene; de har enorme fysiske, følelsesmessige og åndelige behov.

Kilde: kristne med fokus på Syria

- Velsig Herre, Presidenten Bashar al-Assad i Syria, med visdom i hvordan han skal lede landet, som nå er en krigssone med mange nasjoner involvert i krigen.
- Velsign Daesh (IS) krigerne med kunnskapen om Jesus Kristus, og at de skal omvende seg i hans navn, - det eneste navnet som kan gi frelse.
- Velsign de forfulgte kristne med kjærlighet til sine naboer, og styrke til å fortsette kampen, til ære for deres Herre Jesus Kristus.

Far, velsign dem med evnen til å holde dine forskrifter, og til å søke deg med hele sitt hjerte. (Bønn basert på Sal. 119.2, Holy Bible)

Kilde: WIN International Network
Spennende tider

Etter 15 år, så har vi sagt opp leieavtalen i Ski, hvor vi har hatt kontorer, TV-studio og lagerplass for litteratur.
Isteden flytter K.A.B.A. til nye lokaliteter både i Norge og i utlandet.

Den 1. juni overtar vi et rimelig lagerbygg som skal brukes til TV-produksjon og redigering, og om en måneds tid så tar vi i bruk et nytt og mindre kontorlokale her i Norge.Nå kan du støtte KABA ved å sende SMS

Sende SMS til: 2468

Meldingen skrives slik: kaba mellomrom beløp.
F. eks. kaba 500

Det er valgfritt hvilket beløp du kan støtte KABA med.
Maksimum gavebeløp på hver oppringning er kr. 500.-
Etter avsendt donasjon, vil du umiddelbart motta en takkemelding som bekreftelse på at gaven er mottatt.Gaver med Skattefritak i 2015

K.A.B.A. er godkjent organisasjon av Skatteetaten for ordningen med skattefritak for giverne. Ved å oppgi navn, adresse og personnummeret til K.A.B.A., kan man på selvangivelsen få Skattefritak for gavebeløpet.


For kalenderåret 2015 gjelder dette gaver for totalt for året minimum kr. 500,- og opp til og med kr. 20.000,-. Gavene må være kommet inn på konto hos K.A.B.A. innen utgangen av året. Det betyr i praksis at gaven bør sendes senest innen 31. desember.

Ektepar kan fordele gavene slik at begge kan benytte ordningen. Begge personer må da registrere seg med hvert sitt personnummer.

Man vil kun få fratrekk for maksimalt kr. 20.000,- selv om man også gir til andre organisasjoner og menigheter med en slik Skattefritaksordning.

Hver person mottar i begynnelsen av året en bekreftelse fra K.A.B.A. på hvilket beløp som er registrert for året. K.A.B.A. rapporterer direkte til Skattemyndighetene tilsvarende opplysninger. Ved utfylling av selvangivelsen bør giverne kontrollere at opplysningene stemmer overens.OPPLYSNINGER TIL K.A.B.A.

For givere som ikke har benyttet seg av denne muligheten tidligere år, må følgende opplysninger sendes skriftlig til K.A.B.A. innen 31. desember:

 • Fullt navn på den som skal ha fratrekket
 • Postadresse
 • Personnummeret, 11 siffer

  Det er viktig at opplysningene er sendt innen tidsfristen på grunn av bearbeiding av opplysninger før vi sender dette videre til myndighetene.

  Kristent Arbeid Blant Arabere

  Gavekonto: 0531.01.82550.

  K.A.B.A.
  Postboks 169
  1401 Ski.

  Tlf: 64862080

  Send E-mail.  Be for de forfulgte

  BAKGRUNN: Gjennombrudd i september/oktober 1979


  Et spesielt gjennombrudd skjedde i den muslimske verden i september/oktober for ca. 36 år siden. Mange av de som ble frelst da, er kristne misjonsledere for Midtøsten og Nord Afrika i dag, forteller Paul Johansen, daglig leder i KABA.

  Nå oppfordrer han kristne enkeltpersoner, grupper og menigheter til å be den første søndagen i oktober for kristne med muslimsk bakgrunn.

  Mange kristne som er omvendt fra islam, blir forfulgt. De lever under press og vanskelige kår, hvor de ofte mister muligheter for jobb, studieplass, arv og eiendeler m.m. Forholdet til familie og slekt blir vanskelig, om ikke helt umulig. Det kan også være vanskelig å leve ut et kristent liv og de er ofte ensomme blant mange muslimer. Dette er våre søsken som trenger våre forbønner og støtte, sier KABA lederen.

  BØNNE EMNER FOR OMVENDTE MUSLIMER


  BØNNE EMNER FOR OMVENDTE MUSLIMER:
  Be om at Guds menighet i Vesten får hjerte for omvendte muslimer
  Be om Guds beskyttelse og styrke for ånd, sjel og legeme
  Be om frimodighet så forfølgelse ikke hindrer spredningen av evangeliet!

  FORBØNN FOR OMVENDTE MUSLIMER:
  Himmelske Far, du som har gitt verden din Sønn, Jesus Kristus, som frelser og forsoner for alle mennesker. Vi kommer til deg, Herre, og ber for våre søstre og brødre som bor i land og på steder der de blir forfulgt for sin tro på deg. Vi ber deg om å gi dem ny styrke og kraft, utholdenhet og frimodighet, glede og trøst!

  Takk, Herre, for din nåde og kjærlighet til alle som har gitt sitt liv til deg. Du er håpets og evighetens Gud. Velsignet er den som tar sin tilflukt til deg! Amen.

  BIBELTEKSTER:
  Romerbrevet 8 vers 35 – 39
  Salme 91, vers 1 – 4 og 9 – 11
  Hebreerne 13, vers 1 – 3
  Matteus 5, vers 10 – 14

  Takk til alle dere som har vært med å be for muslimer under Ramadan!

  Vi vil gi dere et eksempel på en historie fra Midtøsten som vi nettopp fikk høre fra en av våre medarbeidere i området. Han fortalte om en muslimsk dame, som var tildekket og kledd i sort, som hadde fått en visjon av Jesus på selveste kraftnatten. I denne visjonen sa hun at hun hadde sett både et kors, og Jesus. Ut fra Jesus så hadde det kommet et sterkt lys som traff henne, - og forvandlet hennes svarte klær til hvite. Hun oppsøkte deretter en lokal menighet for å fortelle om opplevelsen, og for å vite hva det betyr. To av K.A.B.A. sine medarbeidere vil nå følge henne opp.

  Vær med å be om hennes frelse !

  “30 dagers bønn for den muslimske verden”

  ( f.o.m. 18. juni t.o.m. 17. juli 2015)

  Praktiske steg

  Dag 30
  Fredag 17. juli

  Praktiske steg

  Gud virker i den muslimske verden i dag. Hans Ånd kaller utallige tusener av muslimer til et liv i Jesus. Men hvordan kan vi ta del i det Gud gjør?
  Her er fem steg vi kan ta akkurat nå:

  1. Be for muslimene
  En kristen med muslimsk bakgrunn i Nord-Afrika ble spurt:
  – Hvorfor tror du at det er så mange av ditt folk som har drømmer og visjoner av Jesus?
  Svaret hans var:
  – Jeg tror at bønnene fra mennesker rundt om i verden har gått opp til himmelen der de er samlet opp som til en stor monsun-sky. Nå regner det nåde- og frelsesmirakler ned på mitt folk.

  2. Støtt misjon og andre tjenester blant muslimer
  Muslimer kommer ikke til tro på Jesus bare fordi de har drømmer og visjoner. Som det står skrevet: «Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om?» (Romerne 10:14).
  Å kommunisere evangeliet til muslimer er vår jobb. I dag er det mange effektive organisasjoner blant muslimer, men de trenger vår bønnestøtte. Vi må bidra til effektiv misjon blant muslimer.

  3. Dra til muslimske områder
  «Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner?» (Romerne 10:14). Noen av dem som ber seg gjennom dette 30-dagersheftet vil få et kall til å bringe evangeliet til muslimer. Om vi ikke seirer over vår frykt og vårt hat, vår uvitenhet og vår apati vil vi bare være tilskuere til Guds store forløsning av muslimer.

  4. Betjen muslimer der du bor
  Mange muslimer har flyttet til andre nasjoner, ofte for å unnslippe den terror som finnes i Islams Hus eller for å skape en bedre fremtid for sin barn. Hvordan ser du på muslimske innvandrere i din nasjon? Ser du på dem med fordommer, og unngår du dem, eller ser du på innvandringen som en unik mulighet til å dele budskapet om Jesus Kristus og hans nåde og kjærlighet med dem?

  5. Del evangeliet med muslimer
  Det finnes mange effektive måter å kommunisere Jesu nådefulle og kjærlige budskap på til muslimer. Når vi blir med på noe av dette, kaster vi oss på den Åndens vind som blåser gjennom Islams Hus og blir tatt med i det som skjer.

  Hvordan kan vi be?

  Be for muslimer i ditt nærmiljø og rundt om i verden hver gang muslimer nevnes i nyehtene.

  Be for misjonærene og kristne med muslimsk bakgrunn som tar med seg evangeliet lenger inn i Islams Hus.

  Be om at Gud skal oppreise flere som kan vitne for muslimer, og spør Gud hvordan han ønsker at du skal betjene muslimer og dele din tro med dem.

  Sitat:
  Hans Ånd kaller utallige tusener av muslimer til et liv i Jesus.


  Vest-Afrika

  Dag 29
  Torsdag 16. juli
  Vest-Afrika

  Nanumbaene i Ghana

  Abdallah er en av omkring 100 000 mennesker som ser på seg selv som nanumbaer. Sammen med familien sin bor han i den tradisjonelle hovedstaden for folket sitt, Bimbilla. Den ligger i det sørøstre hjørnet av det nordlige Ghana.

  Som en sann nanumba ble Abdallah oppdratt som muslim. Men i dagliglivet spiller animismen en like viktig rolle. Når han blir spurt hvorfor han ble kristen, forteller han smilende: – Fordi jeg har sett lyset! Jeg hadde sett det nå og da i mange år, og det var et ufattelig rent lys. Det var annerledes enn det lyset jeg hadde sett i forbindelse med hekseri og onde ånder! En natt hadde jeg en drøm. Jeg så dette lyset stige opp over min datter. Kort tid etterpå kom det en pastor fra en broderstamme til vårt hus. Han inviterte min datter til å gå på skolen som hans kone drev. På grunn av drømmen, sa jeg at det var greit. Jeg sa til og med at hun kunne få lov til å fortelle oss hva hun lærte gjennom skoleandaktene, og så fortsetter han:
  – På den tiden var jeg alvorlig syk. En dag følte overlæreren seg ledet til å be for syke slektninger av elevene. Den morgenen mens jeg lå på matta mi, så jeg plutselig et lys, og jeg ble umiddelbart helbredet. Da min datter fortalte meg om bønnen som var bedt på skolen, visste jeg hvor helbredelsen min var kommet fra. Etter dette begynte jeg å gå i kirka sammen med datteren min. Pastoren tok seg tid til å forklare meg evangeliet. Etter noen uker tok både min datter og jeg imot Jesus, og han ble vår herre og frelser, sier Abdallah.

  I dette avsidesliggende hjørnet av en landsens provins i et lite land i det vestlige Afrika skinner nå Jesu lys som en lampe i mørket.

  Be om…

  …at Gud skal forberede mange andre nanumbaer for møter med kristne.

  …at de få kristne i Bimbilla, for det meste folk fra andre stammer, skal få en iver etter å nå ut til nanumbaene.

  …nye omvendelser slik som Abdallah opplevde det og at nye kristne må få vokse i troen og bli modige vitner.

  Hindringer for vekkelse

  Dag 28

  Onsdag 15. juli

  Hindringer for vekkelse

  Gjennom de siste 150 årene har vi sett 82 kristne vekkelser blant muslimer. Om dette er noe som vil fortsette, gjenstår å se. Noen av de største hindringene for muslimer som ønsker å følge Jesus finnes i de kristne samfunnene.
  Her er fem barrierer som må fjernes for at evangeliet skal kunne spre seg effektivt i Islams Hus:

  1. Omstridte kristne
  Med mer enn 40 000 kristne trosretninger er kristenheten så til de grader fragmentert. Men det betyr ikke at vi trenger å kjempe mot hverandre. Vi må vende vårt blikk mot evangeliet og ikke være opptatt av forskjellene.

  2. Frykt og hat
  Når kristne opplever seg truet av muslimer, kan vår frykt føre til sinne og hat. Trusselen fra islam er ikke tom: Islam er en totalitær ideologi som knuser all uenighet hvorenn den reiser seg. Men muslimer er ikke en ideologi, de er menn og kvinner som er fortapt uten en frelser. Det er Jesus som alene kan tilby den fullkomne kjærligheten som «driver frykten ut» ifølge 1. Johannes´ brev 4:18, og det er bare den som kan gi oss kraft til å vinne den muslimske verden for Herren.

  3. Etterligne islam
  Islam har opphøyd en kultur fra 600-tallet som Guds ideal for verden, og ga et skrift samme status som en guddom. Ut fra dette tvang de fram en lovisk vei til himmelen, truet frafalne og kritikere med døden og utvidet sine territorier ved bruk av militær makt. På ulike tidspunkter har kristne gjort det samme, men dette er ikke Jesu framgangsmåte eller den veien han foreskriver for sine etterfølgere. Å vinne muslimer for Kristus kan bare la seg gjøre på den måten han viste oss og ikke gjennom misforståtte etterligninger av muslimers måte å gå fram på.

  4. Overse urett
  Da arabiske hærer begynte å rykke inn i den kristne bysantinske verden, fant de sivilisasjoner som hadde omfavnet den kristne tro og likevel overså mange former for urett, så som slaveri. Islamske jurister erklærte at ingen kristne herrer kunne ha muslimer som slaver. Dette førte til at tusenvis av slike slaver «omvendte» seg til islam. (Dette for å bli fri. Samtidig så kunne muslimer fortsette å ha slaver. Red. K.A.B.A.) Når kristne ignorer sosial urett, så åpner vi døra for islam.

  5. Uvitenhet og apati
  I mer enn fem hundre år har kristne i Vesten oversett utfordringen fra islam. Det endret seg med 11. september 2001 da vestlig uvitenhet og apati gikk i bakken sammen med World Trade Centers to tårn. For å kunne delta i Guds store, globale innhøstning av muslimer, må vi riste av oss uvitenheten og apatien og komme i kontakt med den muslimske verden.


  Hvordan kan vi be?

  Be om at kristne verden over skal snakke med hverandre om de barrierene som finnes og gjøre noe for å fjerne dem slik at de i stedet kan bruke broene som kan brukes for å bringe Kristus til den muslimske verden.

  Sitat:
  Noen av de største hindringene for muslimer som ønsker å følge Jesus finnes i de kristne trossamfunnene.
  Den arabiske verden

  Dag 27

  Tirsdag 14. juli
  Den arabiske verden

  Tro på det mirakuløse

  Syriske flyktninger har flommet inn over Jordans trygge grenser og fyller nå nabolagene våre. Kirken jeg går i, fylles av lokale arabiske kristne. De omfavner, elsker og hjelper disse dyrebare menneskene som har mistet så mye. Grupper av syrere trygler nå om å bli bedt for i Jesu navn! De forventer at Herren skal svare dem i sin kraft, og de har en voksende åpenhet overfor ham.

  For ikke lenge siden møtte jeg «Umm Bader», en muslimsk, syrisk kvinne som nå sitter på andre rad i vår kirke hver søndag, med hodet tildekket og uten å vise noen skam over at hun er annerledes enn de kristne som sitter rundt henne.

  Hun sitter sammen med en eldre enke som er krokbøyd og har knudrete hender, kanskje på grunn av alt det harde arbeidet hun har vært nødt til å utføre. Noen av barna hennes er døde, noen er fortsatt i Syria. Hun fant dem fordi Jesus nylig besvarte hennes bønner om at hun måtte finne ut hvor de var.

  Det jeg nå skal fortelle, er en mirakuløs historie:
  Nylig kom en som het Isa til Umm Baders hus klokka halv tre på natta. Han ga henne 100 jordanske denarer, det vil si omkring 1000 kroner. Hun tenkte at dette var en mann fra kirken som heter Isa, men mannen hun tenkte på fortalte at han definitivt hadde sovet i sengen sin ved siden av sin kone på dette tidspunktet. Da skjønte hun at det måtte ha vært Isa Al-Maseeh, Jesus Messias! (Jesus benevnes som Isa i koranen)

  Den samme morgenen ba hun en bønn i kirken fordi barnebarnet hennes var av tatt ekstremistgruppen IS og skulle for retten hos dem. Hans skjebne var trolig døden.

  Hun oppdaget senere at på samme tidspunkt som Jesus hadde besøkt henne om natten,
  var barnebarnet blitt løslatt av IS. Ekstremistene oppga ingen grunn. De bare så på ham og ba ham om å dra. De som havnet for domstolen før ham, ble slaktet ned. Kvinnens barnebarn kom hjem samme dag.

  Det høres helt umulig ut, men var et komplett mirakel!
  Umm Bader er ofte modig og reiser seg i kirka som er full av arabiske kristne. Hun er beskjedent antrukket i klær som forteller om hennes muslimske bakgrunn, men hun lovpriser Jesus fordi han har svart på hennes bønner. Vår arabiske pastor formaner stadig sin forsamling om å ha en tro som den Umm Bader har.

  Be om…

  … at Jesus skal vise seg for mange syriske flyktninger og vise dem sin kjærlighet og Herrevelde.

  … at Jesus-troende over hele verden skal være åpne og vise kjærlighet overfor flyktninger, men også åpne sin munn og dele de gode nyhetene om Jesus med dem.

  … kirkeplantinger som kan vokse raskt og at kristne vekkelser kan bryte ut og spre seg blant syriske flyktninger.


  Kraftnatten: Forvent noe fra Gud!

  Dag 26
  Mandag 13. juli

  Kraftnatten: Forvent noe fra Gud!

  Muslimer har mange historiske begivenheter som er viktige for deres tro. Ingen av dem er viktigere enn å huske den opprinnelige åpenbaringen av Koranen til profeten Muhammed. Det er denne hendelsen som minnes når Laylat Al-Qadr, kraftnatten markeres mot slutten av fastemåneden ramadan.

  Historien om Muhammeds åpenbaring fortelles til muslimske barn over hele verden, og er en inspirasjon for dem. Muhammed trakk seg jevnlig tilbake for å meditere i grotten i utkanten av Mekka. Han ville tenke over hvordan han skulle løse problemene han sto overfor i samfunnet rundt seg, særlig blant de mindre velstående, og hvordan han skulle ta tak i den tiltagende egoistiske oppførselen og overgrepene han så rundt seg.

  I ramadan måneden i 610 møtte Muhammed erkeengelen Gabriel. Ifølge kildene presset Gabriel profeten til han holdt på å dø og befalte ham:

  – Iqraa!, som betyr: – Les!
  Muhammed var analfabet og svarte at han ikke kunne. Dette gjentok seg to ganger. Så åpenbarte Gabriel de første versene i Koranen:
  – Les i din Herres navn, som skapte. Skapte mennesket av (en klump med) blod. Les, og Herren er den mest sjenerøse. Han som lærte mennesket med pennen. Lærte mennesket det som (mennesket)ikke kjente (visste). (Kapittel 96, vers 1–5). (oversatt av K.A.B.A.)

  Da Muhammed fortalte en slektning, som var en bibellærd, om dette, mente slektningen at Muhammed var blitt utvalgt som profet og var sendt fra Gud for å kalle samfunnet til å tilbe Den ene Gud og til å leve et rettskaffent liv.

  For å huske disse hendelsene brukte muslimene de siste ti dagene av ramadan til intensivert tilbedelse, opplesning fra Koranen og intens bønn, særlig om å få sine synder tilgitt.

  Kraftnatten skal ha funnet sted i denne perioden, trolig den 26. dagen i måneden. Mange muslimer tror at bønner bedt denne natten er mer effektive og vil bli regnet som tusen ganger mer fordelaktige enn ellers. Det er en natt i påvente av en åpenbaring fra Gud. La oss be om at en slik åpenbaring vil finne sted.


  Hvordan kan vi be?
  Mange muslimer har hatt drømmer og visjoner av Jesus under kraftnatten. Be derfor om at mange flere denne natten, gjennom Jesus, skal få en åpenbaring av den Gud som de lengter etter.

  Be for muslimer som søker etter åpenbaring, be om at de får møte kristne som kan hjelpe dem til å forstå den åpenbaring vi har av Gud gjennom Jesus.

  Be om at det denne natten, da forventningene er så høye, skal bli mange som finner det de søker etter.

  Sitat:
  Mange muslimer tror at bønner bedt i løpet av kraftnatten er mer effektive.

  Den arabiske verden

  Dag 25
  Søndag 12. juli

  Guds broer inn til den muslimske verden (Del II)

  Vår undersøkelse av over 1000 kristne med muslimsk bakgrunn avdekket hvilke broer Gud bruker inn i den muslimske verden. De første fem av dem (se side 31) kom ikke som noen overraskelse. De neste fem var det ikke så lett å forutse:

  6. Å lære fra Kristi kropp
  Kristne får i dag ny lærdom om hvordan de skal nå muslimer, og lærdommen kommer blant annet fra dem som utgjør Kristi kropp i i Islams Hus. Gjennombrudd i Indonesia har ført til ny bevegelse blant muslimer i Afrika sør for Sahara, og nye tilnærminger i Sør-Asia kan brukes med hell i Sentral-Asia. For å nå den muslimske verden må man være ydmyke elever.

  7. Kommunikasjon
  Evangeliet blir proklamert på bredere front og mer effektivt enn noen gang før. Teknologiske framskritt er med på å spre det kristne budskapet på måter som man for bare noen tiår siden ikke kunne se for seg. Kristne bruker kontekstualiserte oversettelser og måter å dele budskapet på som åpner for at muslimer kan få høre evangeliet uten at de blir distrahert av kulturelle feller.

  8. Oppdagelser
  Historisk har muslimer stått imot alle forsøk på å fortelle dem at de er fortapt og at de trenger evangeliet. Men når de oppdager det selv – gjennom møter med den levende Kristus – blir de grepet av den samme kraften i evangeliet som preger troende andre steder. Vår utfordring er å finne redskaper som gjør at muslimer selv kan oppdage de gode nyhetene om Jesus Kristus.

  9. Islam selv
  Det er overraskende for mange kristne, men mange tidligere muslimer forteller at de for første gang fikk en åpenbaring av Gud da de leste i Koranen, på sitt eget språk i stedet for på arabisk. På den måten skjønte de at de var fortapt og trengte en frelser.

  10. Hjemliggjøring
  Med hjemliggjøring forstår vi at noe er oppstått «innenfra», altså i den aktuelle kulturen eller sammenhengen vi snakker om. Selv om kristne vekkelser blant muslimer av og til oppstår med hjelp fra utsiden, slår de først rot og vokser når de «eies» av dem som er vokst opp i muslimske sammenhenger og blir «oversatt» til deres egen kultur og deres egen virkelighetsoppfatning.

  Hvordan kan vi be?

  Be om at kristne skal anerkjenne viktigheten av disse fem broene og krysse dem slik at evangeliet kan komme inn i Islams Hus.

  Be om at disse broene skal bli innganger til flere muslimer slik at de kan tro på Kristus.
  Spør Gud hvordan han vil at du skal bruke disse broene til å bringe de gode nyhetene om Jesus Kristus til muslimer i din egen nærhet.

  Sitat:
  Vår utfordring er å finne redskaper som gjør at muslimer selv kan oppdage de gode nyhetene om Jesus Kristus.

  Dag 24
  Lørdag 11. juli
  Den arabiske verden

  Syriske flyktninger: Ikke så forskjellige fra meg

  Yusra er en 39 år gammel syrisk muslimsk kvinne. Hun bodde, som de fleste andre flyktninger, i et hjem med tre generasjoner. De syv barna hennes var spredd rundt i rommet, og hennes utrolig rynkede mor lå på en pute på gulvet. Plutselig begynte den gamle kvinnen å bære seg over de redsler og den smerte som plaget hennes kropp og sjel.

  Jeg spratt opp fra matten jeg satt på, grep hånden hennes og tilbød meg å be for henne i Jesu navn. Da jeg ba til ham som kan helbrede forandret hennes klager seg først til stønning og så til tårer som strømmet ned over ansiktet hennes mens hun fortalte om sønnene som var blitt borte.

  Så besøkte vi en familie i etasjen under. Jake småsnakket med mennene om politikk og krig mens kvinnene snakket om familien, tapene og smerten. I det vi var i ferd med å dra, kom bestemor Umm Ahmad fram og kysset meg, la hendene sine på magen min og ropte ut: – Må Gud velsigne deg med tvillinger! Må han gi deg en dobbel overflod slik at ditt hjerte kan være rent og du kan be for din familie!

  Jeg hadde akkurat mistet et ufødt barn. Ordene hennes slo ned i hjertet mitt som om en kjærlighetspil var blitt skutt mot det fra Guds eget hjerte.
  Da jeg fortalte henne at jeg og min mann nylig hadde mistet et barn, grep hun hånden min og holdt den lenge. En kort stund trådte hun ut av sitt eget hav av smerte og inn i vår lille verden for å trøste oss. Så pekte hun på sin svigerdatter og hvisket:
  – Hun mistet et barn den samme dagen som du gjorde det. Må Gud gi deg tilbake det du har mistet.
  Så kom Yusra ned, og svigermoren begynte å velsigne meg igjen:
  – Må Gud gi deg par tvillinger!

  Jeg smilte og så på Yusra som selv hadde et tvillingpar. Hun fortalte at hun hadde hatt to tvillingpar, men at noe gikk galt i det siste svangerskapet året før. Vi lot stillheten hvile over oss en stund mens vi nippet til den varme teen og delte fra hverandres smertebegre.

  Yusra brøt den sorgfulle stillheten og ropte ut noen humoristiske ord. Vi lo, og i det øyeblikket – selv om vi var mennesker adskilt av grenser mellom land og kulturer – delte vi de samme følelsene.


  Hvordan kan vi be?

  Be om at kristne skal være kjærlighetsfulle vitner når de åpner armene og omfavner mennesker på flukt.

  Be om at syriske flyktninger skal få kraft og håp og praktisk hjelp slik at de kan stå oppreist og gjenoppbygge sine liv.

  Be om at kirker raskt må bli plantet, kan vokse og spre seg blant syriske flyktninger.

  Sitat:
  En kort stund trådte hun ut av sitt eget hav av smerte og inn i vår lille verden for å trøste oss.

  Guds broer inn til den muslimske verden

  Dag 23
  Fredag 10. juli

  Guds broer inn til den muslimske verden (Del I)
  I en undersøkelse blant mer enn 1000 kristne med muslimsk bakgrunn i Islams Hus, ble følgende spørsmål stilt: – Hva brukte Gud for å bringe deg til tro på Jesus Kristus?
  Svarene avdekket ti viktige innsikter til hvordan Gud bygger broer og drar muslimer til Krsitus. Her er de første fem:

  1. Tro
  Ved tro har tidligere generasjoner av kristne misjonærer gått inn i Islams Hus for å proklamere et evangelium som har vært møtt med hard motstand. Mange av disse misjonærene fikk aldri selv se de vekkelser som har oppstått i dag – «De bare så det langt borte og hilste det», som det står i Hebreerbrevet 11:13.
  Troen deres bidro til å skape den innhøstning som skjer i dag. (Se Hebreerbrevet
  12:1).

  2. Bønn
  I de siste 14 århundrene har det bare funnet sted 82 dokumenterte kristne vekkelser blant muslimer. Av disse har 69 funnet sted de to siste tiårene. Det er ingen tilfeldighet at disse bevegelsene blant muslimer i vår tid finner sted samtidig med at det blir bedt intenst for den muslimske verden 30 dager i strekk. Dine bønner er effektive døråpnere som fører til at muslimer får høre og responderer på evangeliet som aldri før. (Se Åpenbaringen 3:8).

  3. Skriften
  Gud har lovt at hans Ord ikke skal vende tomt tilbake (se Jesaja 55:11), men om Bibelen ikke blir oversatt til de fortapte folkenes språk, hvordan kan den da bli forstått og trodd? (Romerne 10:14)
  Mer av Bibelen er blitt oversatt til ulike muslimske folkegruppers hjertespråk de siste 30 åra enn i noen av de 13 foregående århundrene.

  4. Den hellige ånds gjerning
  Jesus lovte at Den hellige ånd skulle «gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er» (Johannes 16:8). Foran hver eneste kristne vekkelse blant muslimer i Islams Hus har Den hellige ånd overbevist mennesker gjennom drømmer, visjoner og guddommelige møter, og han har svart på bønner.

  5. Trofaste kristne vitner
  Dagens kristne bevegelse blant muslimer er et resultat av at talløse trofaste kristne fra alle grener av den kristne kirke har delt evangeliet med muslimer.

  Hvordan kan vi be?

  Be om mer tro, flere bønner, økt tilgang til Ordet, Åndens virke
  og flere kristne vitner i den muslimske verden.

  Be om at kristne vil krysse de fem broene Gud har bygd slik at de gode nyhetene kan komme fram til mennesker i Islams Hus.

  Be Gud vise deg hva han vil at du personlig skal gjøre for å krysse disse broene.

  Sitat:
  Det er ingen tilfeldighet at disse bevegelsene blant muslimer i vår tid finner sted samtidig med at det blir bedt intenst for den muslimske verden 30 dager i strekk.  Indo-Malaysia

  Dag 22
  Torsdag 9. juli
  Indo-Malaysia

  Pattani-malayene i Thailand

  Pattani-malayene er en folkegruppe bestående av overgitte muslimer. De er av malayisk avstamning, men bor i det sørlige Thailand. De er 3,5 millioner i tallet, har en rik kulturell arv og er dyktige håndtverkere. Ferdighetene deres kan blant annet registreres på de fargerike fiskebåtene deres, som kalles korlae og på håndlagde gjenstander. Mange tjener til sitt brød ved å fiske, ved å jobbe på fiskefabrikker, ved å tappe gummi eller dyrke grønnsaker og frukt.

  Men stort sett tjener muslimene her sør i Thailand mindre enn landets fastsatte minimumslønn. Mange er fanget i en fattigdomsspiral som forverres av kombinasjonen av lave inntekter og høye fødselstall.

  Provinsene der de fleste pattani-malayene bor, ligger langt unna Thailands regjeringsapparat, og pattani-malayene har utviklet en form for selvstyre og uavhengighet. Men hver gang myndighetene forsøker å overføre kontroll fra provinsene til sentrale organer, blir det lokale selvstyret truet, og det medfører negative holdninger til de sentrale myndighetene.

  De fleste pattani-malayene snakker en dialekt av malayisk. Thai blir nesten aldri brukt i landsbyene, selv om det brukes på skolene og når man kommuniserer med myndigheter eller thai-buddhister. Pattani-malayisk er og forblir deres hjertespråk.

  Pattani-malayene bor stort sett i nært sammenknyttede lokalsamfunn, og sosial aksept er viktig for alle. Unge mennesker blir samtidig sterkt påvirket av fjernsyns- og filmindustrien, og narkotikamisbruk og medfølgende umoral er på frammarsj.

  Økonomiske og politiske problemer er å finne sammen med store miljøutfordringer. Alt dette underminerer pattani-malayenes tradisjonelle levemåte. Folket er midt i en krise, og den forsterkes av at vold for mange er blitt svaret på manglende stabilitet.

  I motsetning til de fleste i Thailand, som er buddhister, er pattani-malayene altså muslimer. Gjennom alle forandringene og krisene som pattani-malayene har erfart, er islam blitt et fast punkt for dem. Siden det gamle malayiske riket fikk fotfeste i det nåværende Thailand, har islam vært den viktigste kulturelle påvirkningen deres. Malayene følger strengt de muslimske lovene, sharia, som undervises i skolene deres som kalles pondoker.
  På grunn av sin overgivelse til islamsk tro står pattani-malayene fram som et folk med en svært tydelig identitet i Thailand.


  Be for…

  …utdanningsmuligheter som pattani-malayene har råd til slik at de kan bryte fattigdomssyklusen.

  … pattani-malayene slik at de kan få lese og høre historien om Jesus og oppleve hans forvandlende makt.

  …misjonærer og misjonsorganisasjoner og at Den hellige ånd skal gi dem visdom og muligheter til å kunne arbeide for dette folkeslaget.
  Den 23. utgaven av “30 dagers bønn for den muslimske verden” er nå oversatt og trykt. Millioner av kristne på alle kontinenter kommer til å be i 30 dager, fra 18. juni til 17. juli. Dette sammenfaller med ramadan, muslimenes måned for bønn og faste, og er en periode hvor mange av dem er spesielt søkende. Vi vil stå sammen i bønn om at Gud skal åpenbare seg for alle de som lengter etter ham.

  Hjelp muslimer med å se hvem Jesus virkelig er:
  Det er fullt mulig å hjelpe muslimer til å oppdage den levende Messias, i motsetning til hva vi kanskje tror.

  Denne bønnekampanjen for muslimer begynte på et møte i 1992 der mange kristne ledere i Midt-Østen var til stede. Som kristne er det mange områder innen islamsk tankegang, teologi og praksis som vi ikke er enige i. Men i ”30 dagers bønn” legger vi spesiell vekt på at Gud elsker muslimene.

  Vi oppmunter alle som tror på Jesus Kristus til å fremelske en ånd av ydmykhet, kjærlighet, respekt og tjenersinn overfor muslimer.


  Bestill heftet for 2015
  Det er mulig å bestille heftet pr. E-POST eller på telefon 64 86 20 80.
  Vi trenger navn og adresse, samt antall hefter som ønskes.
  Heftet koster kr. 30,- + porto:

  Fyll ut svarslippen eller send e-post til: post@kaba.as
  Send E-mail.

  Støtt K.A.B.A. sitt arbeid, - bli en støttepartner du også !
  Ønsker du vårt nyhetsbrev ? Send oss en e-post med navn og adresse.


  Gaver med Skattefritak

  K.A.B.A. er godkjent organisasjon av Skatteetaten for ordningen med skattefritak for giverne. Ved å oppgi navn, adresse og personnummeret til K.A.B.A., kan man på selvangivelsen få Skattefritak for gavebeløpet.

  Les mer om dette under menyen øverst på venstre side.

  MODERNE MISJON

 • Produserer og sender arabiske TV-programmer på flere satellitter som dekker Nord-Afrika, Midtøsten, Europa, Skandinavia, Nord- og Latin-Amerika.
 • KABA sender også arabiske programmer på web-TV
 • Har Det nye testamentet og veiledningstekster på arabisk tilgjengelig og for nedlasting på egne nettsider.
 • Evangeliserer på arabisk gjennom internett og på sosiale medier
 • Mottar og sender korrespondanse med e-post til hele verden


  PERSONLIG PASJON

 • KABA har arabiske kristne medarbeidere som bor lokalt og arbeider regionalt i Nord-Afrika og Midtøsten
 • Gir opplæring for nyfrelste gjennom korrespondansekurs og samlinger
 • Følger opp og støtter omvendte muslimer
 • Trener og utruster kristne arabere til å nå muslimer.
  K.A.B.A. ser mulighetene fordi vi har medarbeidere som kan det arabiske språket, har vokst opp i den lokale kulturen og har stor kunnskap om islam.

  K.A.B.A. er 23 år

  K.A.B.A. blir 23 år den 25. juni 2015.
  Vi er en frivillig kristen organisasjon med et tverrkirkelig styre. K.A.B.A. har som formål å forkynne evangeliet om Jesus Kristus for arabere, - og muslimer spesielt.


  Et dikt fra Saudi-Arabia


  Han tok bolig i dypet av mitt hjerte
  Jeg så lyset hans langt borte,
  Det var bak fjellene, bak horisonten.
  Han kom som lyset av en strålende morgen fylt med glede.
  Han kom inn i min sjel som var fylt med mørke,
  Min fortapte og forvirrede sjel, min sjel som ikke visste hva hvile betyr.
  Likevel kom han til meg som den mildeste bris,
  Som en duft som bølger mellom åsene. Han kom til meg …
  Han tok bolig i dypet av mitt hjerte og bosatte seg der.
  Han fylte min sjel med renhet og liv.
  Han er Jesus, den ømme, barmhjertige Jesus,
  Kilden til min glede, Jesus, min sjels anker.
  Jeg syntes han var skjønn fra den første gangen jeg møtte ham
  Og er smeltet i lidenskapelig kjærlighet til ham.
  Og hvordan kunne det være annerledes?
  Han har jo elsket meg fra tidenes morgen.

  خبر سار


  Se TV-programmet VEIEN på nettet


  www.cmaa.us
  يسعد الخدمات المسيحية العربية
  أن تخبر الأصدقاء عن الصفحة الجديدة
  www.cmaa.us

  الرجاء الزيارة لصفحتنا الجديدة
  "www.cmaa.us"
  صفحةالطريق الى السماء


  " KABAs net forum"
  Bønn for verdens muslimer


 • Bønn 2016
  
-----------------
Bønn for verdens muslimer 2016
Bønn for verdens muslimer 2016
  
-----------------
Gud og AllahGud og Allah

  Visjonen
  Mission statement
-----------------
Misjonsarbeidet[bs]r[bs]nMisjonsarbeidet

  Nyheter
  
-----------------
Er det riktig å be for 
kirkeledere i verden?Er det riktig å be for kirkeledere i verden?
  
-----------------
Mohammed-filmenMohammed-filmen
  Egypt for 30 years
-----------------
Egypt i 30 årEgypt i 30 år
  Bible and Mission School 2010
-----------------
Bibel og misjonBibel og misjon
  
-----------------
Dumsnille nordmenn?!Dumsnille nordmenn?!
  
-----------------
MinareterMinareter
  
-----------------
 Moralpoliti Moralpoliti

  Bibler / bøker
  
-----------------
Bibler og bøker på 26 språk !Bibler og bøker på 26 språk !

  Studier
  
-----------------
ICIICI

  TV-respons
  Algeria
-----------------
AlgerieAlgerie
  Egypt
-----------------
EgyptEgypt
  
-----------------
Gulf-områdetGulf-området
  Iraq
-----------------
IrakIrak
  
-----------------
IranIran
  Jordan
-----------------
JordanJordan
  
-----------------
LibyaLibya
  
-----------------
LibanonLibanon
  Morocco
-----------------
MarokkoMarokko
  Saudi-Arabia
-----------------
Saudi-ArabiaSaudi-Arabia
  
-----------------
SudanSudan
  Syria
-----------------
SyriaSyria
  Tunisia
-----------------
TunisTunis
  
-----------------
TyrkiaTyrkia
  
-----------------
Armenia[bs]r[bs]nArmenia
  Belgium
-----------------
BelgiaBelgia
  Canada 
-----------------
CanadaCanada
  England
-----------------
EnglandEngland
  Denmark
-----------------
DanmarkDanmark
  France
-----------------
FrankrikeFrankrike
  Greece
-----------------
HellasHellas
  Ireland
-----------------
IrlandIrland
  Italy
-----------------
ItaliaItalia
  Norway
-----------------
NorgeNorge
  Poland
-----------------
PolenPolen
  
-----------------
RomaniaRomania
  Spain
-----------------
SpaniaSpania
  Sweden
-----------------
SverigeSverige
  Germany
-----------------
TysklandTyskland
  USA
-----------------
USAUSA
  
-----------------
ØsterrikeØsterrike

  30 dagersbønn 2015
  
-----------------
Dag 1 - 18[fs]6-2015Dag 1 - 18/6-2015
  
-----------------
Dag 2 - 19[fs]6-2015
Dag 2 - 19/6-2015
  
-----------------
Dag 3 - 20/6-2015Dag 3 - 20/6-2015
  
-----------------
Dag 4 - 21/6-2015Dag 4 - 21/6-2015
  
-----------------
Dag 5 - 22/6-2015Dag 5 - 22/6-2015
  
-----------------
Dag 6 - 23/6-2015Dag 6 - 23/6-2015
  
-----------------
Dag 7 - 24[fs]6-2015Dag 7 - 24/6-2015
  
-----------------
Dag 8 - 25/6-2015Dag 8 - 25/6-2015
  
-----------------
Dag 9 - 26/6-2015Dag 9 - 26/6-2015
  
-----------------
Dag 10 - 27/6-2015Dag 10 - 27/6-2015
  
-----------------
Dag 11 - 28/6-2015Dag 11 - 28/6-2015
  
-----------------
Dag 12 - 29/6-2015Dag 12 - 29/6-2015
  
-----------------
Dag 13 - 30/6-2015Dag 13 - 30/6-2015
  
-----------------
Dag 14 - 1/7-2015Dag 14 - 1/7-2015
  
-----------------
Dag 15 - 2/7-2015Dag 15 - 2/7-2015
  
-----------------
Dag 16 - 3/7-2015Dag 16 - 3/7-2015
  
-----------------
Dag 17 - 4/7-2015Dag 17 - 4/7-2015
  
-----------------
Dag 18 - 5/7-2015Dag 18 - 5/7-2015
  
-----------------
Dag 19 - 6/7-2015Dag 19 - 6/7-2015
  
-----------------
Dag 20 - 7/7-2015Dag 20 - 7/7-2015
  
-----------------
Dag 21 - 8/7-2015Dag 21 - 8/7-2015
  
-----------------
Dag 22 - 9/7-2015Dag 22 - 9/7-2015
  
-----------------
Dag 23 - 10/7-2015Dag 23 - 10/7-2015
  
-----------------
Dag 24 - 11[fs]7-2015Dag 24 - 11/7-2015
  
-----------------
Dag 25 - 12/7-2015Dag 25 - 12/7-2015
  
-----------------
Dag 26 - 13/7-2015Dag 26 - 13/7-2015
  
-----------------
Dag 27 - 14/7-2015Dag 27 - 14/7-2015
  
-----------------
Dag 28 - 15/7-2015Dag 28 - 15/7-2015
  
-----------------
Dag 29 - 16[fs]7-2015Dag 29 - 16/7-2015
  
-----------------
Dag 30 -17[fs]7-2015Dag 30 -17/7-2015

  Arabisk
  Who is Jesus ? 
-----------------
Hvem er Jesus ?[bs]r[bs]nHvem er Jesus ?
  The Bible
-----------------
BibelenBibelen
  The importance of the Cross
-----------------
Viktigheten av korsetViktigheten av korset
  The Holy Spirit
-----------------
Den Hellige ÅndDen Hellige Ånd
  Death
-----------------
DødenDøden
  Faith
-----------------
TroenTroen
  Who is God
-----------------
Vårt gudsbildeVårt gudsbilde
  The Bibel
-----------------
OrdetOrdet
  Tame your Tongue
-----------------
Behersk din tunge !Behersk din tunge !
  God needs you 
-----------------
Gud trenger deg !Gud trenger deg !
  Faithfulness
-----------------
Vær trofastVær trofast
  Fasting
-----------------
FasteFaste
  The Heart
-----------------
Det fullkomne hjerteDet fullkomne hjerte
  The Blessings
-----------------
VelsignelserVelsignelser

  Bønn for verdens muslimer
  
-----------------
30 dager bønn 201330 dager bønn 2013
  
-----------------
Dag 1 (9. juli 2013)Dag 1 (9. juli 2013)
  
-----------------
Dag 2 (10. juli 2013)Dag 2 (10. juli 2013)
  
-----------------
Dag 3 (11. juli 2013)Dag 3 (11. juli 2013)
  
-----------------
Dag 4 (12. juli 2013)Dag 4 (12. juli 2013)
  
-----------------
Dag 5 (13. juli 2013)Dag 5 (13. juli 2013)
  
-----------------
Dag 6 (14. juli 2013)Dag 6 (14. juli 2013)
  
-----------------
Dag 7 (15. juli 2013)Dag 7 (15. juli 2013)
  
-----------------
Dag 8 (16. juli 2013)Dag 8 (16. juli 2013)
  
-----------------
Dag 9 (17. juli 2013)Dag 9 (17. juli 2013)
  
-----------------
Dag 10 (18. juli 2013)Dag 10 (18. juli 2013)
  
-----------------
Dag 11 (19. juli 2013)Dag 11 (19. juli 2013)
  
-----------------
Dag 12 (20. juli 2013)Dag 12 (20. juli 2013)
  
-----------------
Dag 13 (21. juli 2013)Dag 13 (21. juli 2013)
  
-----------------
Dag 14 (22. juli 2013)Dag 14 (22. juli 2013)
  
-----------------
Dag 15 (23. juli 2013)Dag 15 (23. juli 2013)
  
-----------------
Dag 16 (24. juli 2013)Dag 16 (24. juli 2013)
  
-----------------
Dag 17 (25. juli 2013)Dag 17 (25. juli 2013)
  
-----------------
Dag 18 (26. juli 2013)Dag 18 (26. juli 2013)
  
-----------------
Dag 19 (27. juli 2013)Dag 19 (27. juli 2013)
  
-----------------
Dag 20 (28. juli 2013)Dag 20 (28. juli 2013)
  
-----------------
Dag 21 (29. juli 2013)Dag 21 (29. juli 2013)
  
-----------------
Dag 22 (30. juli 2013)Dag 22 (30. juli 2013)
  
-----------------
Dag 23 (31. juli 2013)Dag 23 (31. juli 2013)
  
-----------------
Dag 24 (1. aug. 2013)Dag 24 (1. aug. 2013)
  
-----------------
Dag 25 (2. aug. 2013)Dag 25 (2. aug. 2013)
  
-----------------
Dag 26 (3. aug. 2013)Dag 26 (3. aug. 2013)
  
-----------------
Dag 27 (4. aug. 2013)Dag 27 (4. aug. 2013)
  
-----------------
Dag 28 (5. aug. 2013)Dag 28 (5. aug. 2013)
  
-----------------
Dag 29 (6. aug. 2013)Dag 29 (6. aug. 2013)
  
-----------------
Dag 30 (7. aug. 2013)Dag 30 (7. aug. 2013)

  30 dager bønn 2012
  
-----------------
Oppnå Allahs kjærlighet?Oppnå Allahs kjærlighet?
  
-----------------
Dag 1 ( 20. juli 2012 )Dag 1 ( 20. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 2 ( 21. juli 2012 )Dag 2 ( 21. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 3 ( 22. juli 2012 )

Dag 3 ( 22. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 4 ( 23. juli 2012 )Dag 4 ( 23. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 5 ( 24. juli 2012 )
Dag 5 ( 24. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 6 ( 25. juli 2012 )
Dag 6 ( 25. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 7 ( 26. juli 2012 )
Dag 7 ( 26. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 8 ( 27. juli 2012 )
Dag 8 ( 27. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 9 ( 28. juli 2012 )
Dag 9 ( 28. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 10 ( 29. juli 2012 )
Dag 10 ( 29. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 11 ( 30. juli 2012 )
Dag 11 ( 30. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 12 ( 31. juli 2012 )
Dag 12 ( 31. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 13 ( 1. aug. 2012 )

Dag 13 ( 1. aug. 2012 )
  
-----------------
Dag 14 ( 2. aug. 2012 )


Dag 14 ( 2. aug. 2012 )
  
-----------------
Dag 15 ( 3. aug. 2012 )

Dag 15 ( 3. aug. 2012 )
  
-----------------
Dag 16 ( 4. aug. 2012 )
Dag 16 ( 4. aug. 2012 )
  
-----------------
Dag 17 ( 5. aug. 2012 )
Dag 17 ( 5. aug. 2012 )
  
-----------------
Dag 18 ( 6. aug. 2012 )

Dag 18 ( 6. aug. 2012 )
  
-----------------
Dag 19 ( 7. aug. 2012 )

Dag 19 ( 7. aug. 2012 )
  
-----------------
Dag 20 ( 8. aug. 2012 )
Dag 20 ( 8. aug. 2012 )
  
-----------------
Dag 21 ( 9. aug. 2012 )
Dag 21 ( 9. aug. 2012 )
  
-----------------
Dag 22 (10. aug. 2012)
Dag 22 (10. aug. 2012)
  
-----------------
Dag 23 (11. aug. 2012)
Dag 23 (11. aug. 2012)
  
-----------------
Dag 24 (12. aug. 2012)
Dag 24 (12. aug. 2012)
  
-----------------
Dag 25 (13. aug. 2012)
Dag 25 (13. aug. 2012)
  
-----------------
Dag 26 (14. aug. 2012)Dag 26 (14. aug. 2012)
  
-----------------
Dag 27 (15. aug. 2012)
Dag 27 (15. aug. 2012)
  
-----------------
Dag 28 (16. aug. 2012)
Dag 28 (16. aug. 2012)
  
-----------------
Dag 29 (17. aug. 2012)
Dag 29 (17. aug. 2012)
  
-----------------
Dag 30 (18. aug. 2012)
Dag 30 (18. aug. 2012)
  .