.
Home
Norsk  |  English  |  Deutch  |  عربي
Velkommen til K.A.B.A.

Kristent Arbeid Blant Arabere
Sist oppdatert
2015-07-04 18:05

Skattefritak
KABA er godkjent av Skatteetaten

Om KABA
15 budskap om K.A.B.A.

Moderne misjon
Tilfluktsteder
Hva er K.A.B.A.?
Hvor er K.A.B.A.?
Hvorfor K.A.B.A.?
Kontakt K.A.B.A.
Støtt K.A.B.A.!
Bank Info.

Datatilsynet
Godkjent av Datatilsynet

Be for ...
Be for de forfulgte!
Medarbeiderne

Kurs og seminar
Kurs og seminar

TV-arbeid
Se TV-programmet VEIEN på nettet
TV-arbeidet
Ledige stillinger

For medlemmer
Bli medlem idag
Om medlemsskap

Artikler
Artikler om KABA

Linker
Norske Kristne Aviser
Samarbeidspartnere
Linker og adresser
Adresser

[ Logg inn ]

“30 dagers bønn for den muslimske verden”

( f.o.m. 18. juni t.o.m. 17. juli 2015)

Det vestlige/østlige Sør-Asia

Dag 18
Søndag 5. juli
Det vestlige/østlige Sør-Asia

Marathi-talende sjeiker

Det er over 200 millioner ”Shaikh muslimer” – som kommer av et ord for lærd eller eldste – i den muslimske verden. De fleste lever i India, Pakistan og Bangladesh.
På Dekkan-platået i det sydlige India er sjeikene en majoritetsgruppe i den sunnimuslimske befolkningen. De marathi-talende sjeikene bor på landsbygda og bor for det meste i delstaten Maharashtra hvor marathi er det offisielle språket.
Det bor anslagsvis 2,5 millioner marathi-talende sjeiker der. En gang viste navnet sjeik bare til stammer av arabisk opprinnelse, men nå dekker ordet også flere muslimske folkegrupper i det sentrale og sørlige India. Noen gikk for tre generasjoner siden over fra å være hinduistiske lavkaster. Andre konverte fra en høykaste-posisjon i det nordlige India på grunn av muslimske sufimisjonærers arbeid.
Noen steder er det indiske sjeike-samfunnet svært annerledes enn andre muslimer, mens andre steder så blander de seg med ulike muslimske retninger. Sjeikene har ikke hatt egne yrker i tradisjonell forstand. På landsbygda er de ofte jordbruksarbeidere, mens de i byene ofte er velutdannede. Derfor jobber de med handel, i den privat servicesektor og i styringsverket.
Så godt som alle sjeiker er sunnier, selv om de kan praktisere sin tro på uortodokse måter. Generelt har islam i India sterke innslag av mystisisme, og det er vanlig å vise ærbødighet overfor lokale muslimske hellige personer. Gravene deres er ekstravagant dekorert, og tilbedelse til lovprisningsmusikk finner sted der. De har en sterk hengivenhet overfor Allah. Sufistisk lære har ført til at mange sjeiker er universalister, det vil si at de tror at alle religiøse veier til slutt fører mennesker til Allah.
Marathi-talende sjeiker feirer de store sunnimuslimske høytidene og helligdagene. Barna deres mottar grunnleggende religiøs undervisning, og de siste åra har den stadig voksende indiske middelklassen vært i stand til å sikre sine barn høyere utdannelse. Med den senere tids økonomiske utvikling er mange blitt sterkt påvirket av sekularisme og materialisme.
Blant sjeikene er det ikke vanlig å ha noen bibel eller tilsvarende litteratur på marathi, selv om det finnes tilgjengelig bibel på språket. Mange sjeiker snakker også urdu eller hindi, og både Bibelen og Jesus-filmer er å få tak i på disse språkene.

Hvordan kan jeg be?

Be om at disse marathi-talende sjeikene, som er bønder, både skal høre evangeliet og forstå, og besvare budskapet ved å tro på det.

Be om at nye kristne skal bli grunnfestet i Ordet og daglig vokse i tro, kjærlighet og lydighet til Gud.

Be om at kristne skal finne kreative måter å nå ut på til marathi-talende sjeiker som ikke kan lese.

Be om at Gud skal sørge for de redskaper som trengs, for eksempel lydbøker, og anledninger til å massedistribuere Ordet.

Sitat:
De har en sterk hengivenhet overfor Allah.

( f.o.m. 18. juni t.o.m. 17. juli 2015 )


Det vestlige Sør-Asia

Dag 17
Lørdag 4. juli
Det vestlige Sør-Asia

Det vestlige Sør-Asia: Forandring kommer

Det vestlige Sør-Asia består av Afghanistan og Pakistan og den vestlige delen av India. Her går det skarpe skillelinjer mellom hinduer, tyrkiske folkeslag, persere og dravidisk sivilisasjon, konflikter som har forplantet seg gjennom generasjoner blant regionens 315 millioner muslimer som er fordelt på 186 folkegrupper.
I motsetning til det som er vanlig mange andre steder i den muslimske verden, er koner og døtre her ikke underlagt reglene for purdah (en praksis som handler om å skjule kvinner for offentligheten som et tegn på deres store verdi). Muslimer fra stammefolk i de mest avsidesliggende delene av det vestlige Sør-Asia har ingen slike forestillinger. De setter bare pris på kvinner som eiendom.
En kristen med muslimsk bakgrunn ved navn Ahmed forklarer:
– I vår kultur er kvinner som sko. Vi ikler oss dem, og når de er gamle, kaster vi dem fra oss. Hvis en kvinne gjør noe som mannen ikke setter pris på, vil han trekke henne gjennom byen til gravstedet og begrave henne levende.
De kristne i denne delen av Asia er i ferd med å forandre denne oppførselen. Det ble et vendepunkt da to amerikanske kvinnelige misjonærer ville holde et seminar for et dusin kvinner fra muslimske landsbyer. Rett før de skulle starte, stilte mennene opp i stedet.
Donna, en av lærerne, gjenforteller:
– Den første dagen var en fiasko. Mennene var forferdet over at to kvinner skulle undervise dem.
Under en samtale med de amerikanske kvinnene spurte Ahmed:
– Skal vi ikke slå hustruene våre? Hva sier Bibelen om det?
En alvorsprat fulgte, og Donna pekte på mange relevante skriftsteder som sier noe om hvordan menn skal behandle sine koner med offervillig kjærlighet.
Neste morgen sa Ahmed:
– Vi sov ikke i hele natt. I stedet snakket vi om hva Jesus sier om kvinner og hvordan vi burde behandle konene våre.
En etter en av mennene reiste seg og sa:
– Jeg vil ikke lenger slå kona mi. Fra i dag av må vi behandle konene våre med respekt.
Kunne det være så enkelt?
– Det har ikke vært lett, innrømmer Ahmed – Det var en stor forandring for oss.
Etter seminaret ble det startet en kvinneorganisasjon som igjen har etablert hundrevis av kirker spesielt for kvinner, såkalte jamaats.
Mennene ba om mer undervisning slik at de kunne nå ut til kvinner.
– I fjor fortalte mer enn 100 kirkeledere meg at de ikke lenge slår konene sine, forteller Ahmed.

Hvordan kan jeg be?
Be om at krig, drap og urett tar slutt i den vestlige delen av Sør-Asia.
Be om stadig voksende Kristus-likhet blant de nye troende i denne regionen.
Be om at Gud fortsatt vil la nye vekkelser vokse fram så muslimer kan komme til tro og få et nytt liv i Jesus Kristus.

Tabell:
Det vestlige Sør-Asia
Tre nasjoner
186 muslimske folkegrupper
Totalt folketall: 713 millioner
Antall msulimer: 316 millionerTurkestan

Dag 16
Fredag 3. juli
Turkestan

Bosnia-Hercegovina: Kultur, konflikt og kors

Det vakre landet Bosnia-Hercegovina var skueplass for en av de mest ødeleggende kriger i det 20. århundre. Hvis du går langs en gate i Sarajevo i dag, finner du fortsatt vegger fulle av kulehull som påminnelser om at byen gjennomlevende en smertefull beleiring som varte i nesten fire år.
En av de mest dødelige episodene i krigen var henrettelsen av 8000 bosniske muslimske menn og gutter i Srebrenica av Bosnia-serbiske styrker.
Den religiøse nasjonalismen i Bosnia-Hercegovina ble som en avgud som bragte med seg de verste ødeleggelser. Etniske kriger gjør det svært utfordrende å dele budskapet om Jesus.

Roten til konflikten er å finne helt tilbake til 1389 da den tyrkisk-muslimske hæren vant over serberne. På 1990-tallet, da kommunismen falt, kom de etniske konfliktene til overflaten igjen, og det brøt ut kamper mellom serbere, som var ortodokse kristne, katolske kroater og bosniske muslimer. Religion ble brukt på alle sider, og Jesu kors som er det ultimate symbol på kjærlighet, ble brukt av både av kroatiske og serbiske styrker.

Krigen var svært komplisert, og mange grusomheter ble begått på alle sider. Selv om dette ikke var en religionskrig, var religionen med på å definere de ulike etniske gruppene. Kristendommen ble på denne måten brukt som en rettferdiggjøring av krigen og som en motivasjon for å kjempe. Hvor langt unna den Jesus som sa til et folk under en
brutal romersk okkupasjon at de skulle elske sine fiender, var ikke dette? Denne religiøse stammetenkningen var også fjernt fra den Jesus som sa at spørsmålet ikke var hvilket fjell man tilba Gud på, men at det viktige var å tilbe Faderen i Ånd og sannhet (Johannes 4:21–24).

Så hvordan kan vi forvente at muslimer i Bosnia-Hercegovina i dag skal søke i retning av den tro de hadde, de som begikk massakren i Srebrenica? Hvordan kan de forstå sannheten i det Jesus gjorde når dette budskapet er blitt så svertet av krigen?
Uansett trenger Bosnia-Hercegovinas muslimer desperat å få møte Jesus, han som er Fredsfyrsten.

Be om at…

…Jesus-etterfølgere i Bosnia-Hercegovina skal være modige vitner om skjønnheten i
Jesu nådefulle evangelium.

…at unge bosniske muslimer skal bli beskyttet fra ekstremistiske handlinger og heller utvikle en hunger som bare Jesus kan tilfredsstille. Be om at de skal drømme om Jesus.

…det skal komme en dyp forsoning som kan gjennomtrenge landet og føre til at mennesker vender seg til Jesus, fordi det hos ham ikke er verken jøde eller greker, kroat, serber eller bosnier, muslim, ortodoks eller katolikk.


Turkestan: Den levende Kristus

Dag 15
Torsdag 2. juli
Turkestan

Turkestan: Den levende Kristus

Turkestan er et land med 200 millioner innbyggere bestående av tyrkiske folkeslag som er delt inn i 227 folkegrupper fordelt på 15 nasjoner.

Området strekker seg nesten 650 mil over de sentral-asiatiske stepper, fra stedet der folkegruppene har sitt opphav, i Altai-fjellene i de vestlige grensetraktene i Mongolia, og helt fram til Kaukasus-regionen og like inn i dagens Tyrkia og inn på Balkan.
Siden det Ottomanske riket erobret Konstantinopel i 1453 har muslimske tyrkere gjort krav på Turkestan som et muslimsk område. Men i løpet av de to siste tiårene har Guds Ånd rørt ved mennesker i Turkestan og dratt tusenvis av sentral-asiatiske tyrkere mot Jesus Kristus og et nytt liv i ham. Denne oppvåkningen startet på 1940-tallet da Josef Stalin tvangsflyttet tusener av tyskættede evangeliske kristne til Sentral-Asia. Stalin fryktet for hva slags rolle de ville spille nær fronten i krigen mot Tyskland, og han ønsket å føre dem i eksil i den turkestanske «bakevjen». Uten å skjønne konsekvensen, plasserte han dem midt i et av de områdene i verden som er tettest befolket av muslimer.

Etter at jernteppet falt i 1989 kunne tusener av vestlige misjonærer dra inn i Sentral-Asia for første gang. De hadde med seg bibeloversettelser, ulike evangeliseringsverktøy og tjenester som demonstrerte Jesu kjærlighet og medfølelse. I dag er mange kirker blitt stengt og vestlige misjoner kastet ut, men turkmenske kristne med muslimsk bakgrunn samler seg likevel i undergrunnskirkene hvor de i stillhet viser hverandre kjærlighet og får oppleve kraften i evangeliet sammen med venner og familie.

Når de blir spurt om hva Gud brukte for å bringe dem til tro på Jesus, svarer kristne i Turkestan ofte at drømmer har spilt en viktig rolle. Viktigheten av å ha et nytestamente på sitt eget språk og å kunne se på filmer om Jesus er andre faktorer som nevnes. Den viktigste tråden som forbinder hvert vitnesbyrd er oppdagelsen av en levende Kristus som hører og besvarer deres bønner. Dette er annerledes enn tomheten som kommunismen, muslimsk kultur og sekulær ateisme byr på. Den levende Kristus har berørt sjelen deres på dypet på en måte som ingenting annet var i stand til.

Hvordan kan jeg be?

Be for de forfulgte troende med muslimsk bakgrunn i kirkene i Turkestan.

Be om at undertrykkelsen av kristen misjon som nå finner sted vil føre til at lokale troende selv får mer mot til å evangelisere.

Be for de tusener av turkestanske landsbyer som ennå ikke har hørt det kristne vitnesbyrdet.

Turkestan
15 nasjoner
227 muslimske folkegrupper
Totalt folketall: 203 millioner
Muslimsk andel: 159 millioner


De usbekisk-talende i det sørlige KirgisistanDag 14
Onsdag 1. juli
Turkestan

De usbekisk-talende i det sørlige Kirgisistan

Det finnes omkring 800 000 usbekisk-talende i det sørlige Kirgisistan. Dette inkluderer uighurer og tyrkiske folkeslag i tillegg til noen etniske usbekere. De fleste av disse folkeslagene bor nær grensa til Usbekistan, i den kirgisiske delen av Fergana-dalen. Denne regionen som er rik på landbruksjord, er et av de tettest befolkede områdene i Sentral-Asia. Konkurransen om handel, land og vann har ofte skapt konflikter, særlig mellom de ulike folkegruppene. Det siste tiåret har kirgisisk nasjonalisme vært på frammarsj, og dette har gjort det vanskelig for de minoritetene som snakker usbekisk.
Presset på dem er blitt sterkere etter kamphandlinger mellom folkegruppene i 2010. Dette har medført økt diskriminering juridisk og politisk og tapte økonomiske muligheter. Nesten alle som snakker usbekisk, ser på seg selv som muslimer, men i den senere tid har islams innflytelse vokst samtidig med en økende fundamentalisme. I det ytre finner stadig flere sin identitet i islam, mens andre oppriktig søker Gud.

Nadim er en usbekisk-talende som bor på landsbygda i Kirgisia sammen med kona og deres fem barn. Han har lidd under stadig tilbakevendende mareritt de siste 20 åra, og han har prøvd å finne en behandling som hjelper hos leger og psykologer. Nadim visste at det ville være et mirakel dersom marerittene hans skulle bli borte. Derfor vurderte han en reise til Mekka hvor han kunne finne troende som kunne be for ham og hans familie. Drømmene hans fortsatt å vende tilbake, men hver gang noen ba for ham i Jesu navn, fikk han en god natts søvn. Han er nå helt fri fra marerittene. Etter at han fikk et nytestamente, har alltid Nadim dette med seg i lomma. Gjennom sin iver etter å studere Ordet har også hans familie og deres nettverk fått sjansen til å høre Guds Ord.

Hvordan kan vi be?

Be for dem som som er som Nadim slik at de kan møte Jesus gjennom andre troende, gjennom tegn og undre og gjennom Guds Ord.

Be om at ikke bare enkeltmennesker, men også familier og hele nettverk får komme inn i Guds rike.

Be om rettferdighet og håp for den minoriteten som snakker usbekisk i det sørlige
Kirgisistan.


Den persiske verdenDag 13
Tirsdag 30. juni
Den persiske verden

Den persiske verden: Slik ser jeg Ham

Siden Ayatollah Khomenis islamske republikk ble grunnlagt i 1979, har Iran med sine 100 million shiamuslimer i Vesten vært identifisert med «ondskapens akse» i vår del av verden. Men en helt annen historie er i ferd med å ta form i det persiske rom i Islams Hus. Det er en historie om forløsning og gjenfødelse.
Siden Khomeini kom til makten har hundretusener av iranske flyktninger dratt til andre land verden over. Uansett hvor de har dratt er nye iranske husmenigheter med medlemmer fra muslimsk bakgrunn slått rot. I løpet av de siste tyve årene har Gud brukt det noen mennesker ville spre ondskap med, til å spre sin godhet.
Økonomisk kollaps, tøylesløs narkotikamisbruk og ødeleggende kriger med Irak og mot Vesten har sammen med modige vitnesbyrd fra troende kristne ført tusener av iranere til tro på Jesus Kristus.

Nadia og hennes familie flyktet fra Iran for to år siden og ble varmt mottatt i det kristne fellesskapet i sitt nye hjemland. Hun og mannen hennes deltok en gang på et kristent seminar for par av iransk opprinnelse, som var lagt opp slik at det skulle hjelpe muslimske par til å bygge sine ekteskap på kristne prinsipper, - og på den måten bevege seg mot en kristen forståelse av kjærlighet mellom mann og kvinne.
Et av innslagene under seminaret var at mannen skulle uttrykke sin kjærlighet til hustruen. Nadias mann meldte seg som frivillig. Han tok Nadia i hånden og fortalte henne modig, foran alle som var til stede:

– Nadia, jeg elsker deg.
Så kysset han henne mens alle så på. Nadia husker at hun rødmet.

– Det var første gang i vårt ekteskap at mannen min fortalte meg at han elsket meg.
Kort tid etter døde Nadias mann helt uventet. Da hun ble spurt hvordan hun kunne hanskes med en slik smerte og et slikt tap, svarte hun:

– På grunn av et løfte fra Jesus. «Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære og jeg vil gi dere hvile». Jesus har båret meg. Jesus har gitt meg en overnaturlig fred.

Hvordan kan vi be?

Be om at Irans ledere ikke fører landets millioner inn i total ødeleggelse.
Be om at de tusener av persere som kommer til tro på Jesus vil få dype og sterke røtter i troen.
Be om at kristne i Vesten skal bytte ut sitt hat og sin frykt overfor Iran med kjærlighet.

Sitat:
Jesus har båret meg. Jesus har gitt meg en overnaturlig fred.


Den persiske verden
Tre nasjoner
105 muslimske folkegrupper
Total folketall: 99 millioner
Muslimer i landet: 98 millioner

Egypt: En leder for undergrunnskirken fortellerDag 12
Mandag 29. juni
Den arabiske verden

Egypt: En leder for undergrunnskirken forteller

I januar 2014 ble det lagt fram et nytt grunnlovsforslag i Egypt. Paragraf 1 slo fast at Egypt er en muslimsk stat. Paragraf 2 sier at islam er denne statens religion med sharia (muslimsk lov) som «kilden til lovgivningen» i landet.
Selv om denne grunnloven bedre beskytter religiøse minoriteter som jøder og kristne enn tidligere, er det ingen full religionsfrihet i landet. Det blir fortsatt sett på som ulovlig å skifte tro.

Bolos er leder for en kristen undergrunnsorganisasjon i hjemlandet.
– På den ene siden er kristne i Egypt fylt av glede og en dyp kjærlighet til sine medmennesker. På den andre siden frykter de for sine liv fordi de har forlatt islam og blir sett på som konvertitter. Ja, de er vitner for Jesus gjennom kjærligheten de viser til slektninger og bekjente. Denne kjærligheten har allerede fått mange familier til å tro på den levende Gud, sier Bolos og fortsetter:

– Det er en risikabel tjeneste fordi vi ikke har trosfrihet slik som i andre nasjoner. Vi er en undergrunnskirke fordi det er farlig å fortelle muslimer om Jesus i Egypt. Det handler ikke bare om myndighetene, men det å bytte tro er også uakseptabelt i det egyptiske samfunnet. Egyptere som har funnet fram til troen på Jesus er ivrige etter å gi kjærligheten fra Gud videre. Vi støtter dem ved å undervise dem og ved å bygge nettverk. Eller vi hjelper dem med å starte små bedrifter, for eksempel drosjeselskaper, slik at de kan være økonomisk uavhengige hvis de må bryte med det muslimske miljøet, forteller Bolos.

– Vi jobber også med medisinske tjenester som gir fattige gratis helsesjekk og medisiner som de sårt trenger. Vi forsøker å være så smarte som mulig, men vi prøver alltid å bli venner med mennesker i stedet for å starte diskusjoner. Våre muslimske naboer ser hvordan vi oppfører oss. Da begynner de å stille spørsmål, og vi kan fortelle dem om Guds kjærlighet. Jeg ønsker av hele mitt hjerte at tusener, ja millioner, av egyptiske muslimer skal komme fram til en levende tro på Jesus og bli vitner om troen hvor enn de bor. Guds rike blir bygd her i Egypt.

Be om…
…at hele familier med nye egyptiske troende skal bli kjent med Jesus.
…at flere husmenigheter skal bli startet ved at muslimske familier bestemmer seg for å tro på Jesus.
…at Gud skal oppmuntre egyptiske kristne så de kan være sterke og at de kan få ord og visdom slik at de kan nå ut til sine naboer.
Den 23. utgaven av “30 dagers bønn for den muslimske verden” er nå oversatt og trykt. Millioner av kristne på alle kontinenter kommer til å be i 30 dager, fra 18. juni til 17. juli. Dette sammenfaller med ramadan, muslimenes måned for bønn og faste, og er en periode hvor mange av dem er spesielt søkende. Vi vil stå sammen i bønn om at Gud skal åpenbare seg for alle de som lengter etter ham.

Hjelp muslimer med å se hvem Jesus virkelig er:
Det er fullt mulig å hjelpe muslimer til å oppdage den levende Messias, i motsetning til hva vi kanskje tror.

Denne bønnekampanjen for muslimer begynte på et møte i 1992 der mange kristne ledere i Midt-Østen var til stede. Som kristne er det mange områder innen islamsk tankegang, teologi og praksis som vi ikke er enige i. Men i ”30 dagers bønn” legger vi spesiell vekt på at Gud elsker muslimene.

Vi oppmunter alle som tror på Jesus Kristus til å fremelske en ånd av ydmykhet, kjærlighet, respekt og tjenersinn overfor muslimer.


Bestill heftet for 2015
Det er mulig å bestille heftet pr. E-POST eller på telefon 64 86 20 80.
Vi trenger navn og adresse, samt antall hefter som ønskes.
Heftet koster kr. 30,- + porto:

Fyll ut svarslippen eller send e-post til: post@kaba.as
Send E-mail.

Støtt K.A.B.A. sitt arbeid, - bli en støttepartner du også !
Ønsker du vårt nyhetsbrev ? Send oss en e-post med navn og adresse.


Gaver med Skattefritak

K.A.B.A. er godkjent organisasjon av Skatteetaten for ordningen med skattefritak for giverne. Ved å oppgi navn, adresse og personnummeret til K.A.B.A., kan man på selvangivelsen få Skattefritak for gavebeløpet.

Les mer om dette under menyen øverst på venstre side.

MODERNE MISJON

 • Produserer og sender arabiske TV-programmer på flere satellitter som dekker Nord-Afrika, Midtøsten, Europa, Skandinavia, Nord- og Latin-Amerika.
 • KABA sender også arabiske programmer på web-TV
 • Har Det nye testamentet og veiledningstekster på arabisk tilgjengelig og for nedlasting på egne nettsider.
 • Evangeliserer på arabisk gjennom internett og på sosiale medier
 • Mottar og sender korrespondanse med e-post til hele verden


  PERSONLIG PASJON

 • KABA har arabiske kristne medarbeidere som bor lokalt og arbeider regionalt i Nord-Afrika og Midtøsten
 • Gir opplæring for nyfrelste gjennom korrespondansekurs og samlinger
 • Følger opp og støtter omvendte muslimer
 • Trener og utruster kristne arabere til å nå muslimer.
  K.A.B.A. ser mulighetene fordi vi har medarbeidere som kan det arabiske språket, har vokst opp i den lokale kulturen og har stor kunnskap om islam.

  K.A.B.A. er 23 år

  K.A.B.A. blir 23 år den 25. juni 2015.
  Vi er en frivillig kristen organisasjon med et tverrkirkelig styre. K.A.B.A. har som formål å forkynne evangeliet om Jesus Kristus for arabere, - og muslimer spesielt.


  Et dikt fra Saudi-Arabia


  Han tok bolig i dypet av mitt hjerte
  Jeg så lyset hans langt borte,
  Det var bak fjellene, bak horisonten.
  Han kom som lyset av en strålende morgen fylt med glede.
  Han kom inn i min sjel som var fylt med mørke,
  Min fortapte og forvirrede sjel, min sjel som ikke visste hva hvile betyr.
  Likevel kom han til meg som den mildeste bris,
  Som en duft som bølger mellom åsene. Han kom til meg …
  Han tok bolig i dypet av mitt hjerte og bosatte seg der.
  Han fylte min sjel med renhet og liv.
  Han er Jesus, den ømme, barmhjertige Jesus,
  Kilden til min glede, Jesus, min sjels anker.
  Jeg syntes han var skjønn fra den første gangen jeg møtte ham
  Og er smeltet i lidenskapelig kjærlighet til ham.
  Og hvordan kunne det være annerledes?
  Han har jo elsket meg fra tidenes morgen.

  خبر سار


  Se TV-programmet VEIEN på nettet


  www.cmaa.us
  يسعد الخدمات المسيحية العربية
  أن تخبر الأصدقاء عن الصفحة الجديدة
  www.cmaa.us

  الرجاء الزيارة لصفحتنا الجديدة
  "www.cmaa.us"
  صفحةالطريق الى السماء


 • 30 dagersbønn 2015
  
-----------------
Dag 1 - 18[fs]6-2015Dag 1 - 18/6-2015
  
-----------------
Dag 2 - 19[fs]6-2015
Dag 2 - 19/6-2015
  
-----------------
Dag 3 - 20/6-2015Dag 3 - 20/6-2015
  
-----------------
Dag 4 - 21/6-2015Dag 4 - 21/6-2015
  
-----------------
Dag 5 - 22/6-2015Dag 5 - 22/6-2015
  
-----------------
Dag 6 - 23/6-2015Dag 6 - 23/6-2015
  
-----------------
Dag 7 - 24[fs]6-2015Dag 7 - 24/6-2015
  
-----------------
Dag 8 - 25/6-2015Dag 8 - 25/6-2015
  
-----------------
Dag 9 - 26/6-2015Dag 9 - 26/6-2015
  
-----------------
Dag 10 - 27/6-2015Dag 10 - 27/6-2015
  
-----------------
Dag 11 - 28/6-2015Dag 11 - 28/6-2015
  
-----------------
Dag 12 - 29/6-2015Dag 12 - 29/6-2015
  
-----------------
Dag 13 - 30/6-2015Dag 13 - 30/6-2015
  
-----------------
Dag 14 - 1/7-2015Dag 14 - 1/7-2015
  
-----------------
Dag 15 - 2/7-2015Dag 15 - 2/7-2015
  
-----------------
Dag 16 - 3/7-2015Dag 16 - 3/7-2015
  
-----------------
Dag 17 - 4/7-2015Dag 17 - 4/7-2015
  
-----------------
Dag 18 - 5/7-2015Dag 18 - 5/7-2015
  
-----------------
Dag 19 - 6/7-2015Dag 19 - 6/7-2015
  
-----------------
Dag 20 - 7/7-2015Dag 20 - 7/7-2015

  30 dager
  30 days prayer
-----------------
Bestill heftet 2015Bestill heftet 2015
  
-----------------
30 dager på flere språk30 dager på flere språk
  
-----------------
Gud og AllahGud og Allah

  Visjonen
  Mission statement
-----------------
Misjonsarbeidet[bs]r[bs]nMisjonsarbeidet

  Nyheter
  
-----------------
Er det riktig å be for 
kirkeledere i verden?Er det riktig å be for kirkeledere i verden?
  
-----------------
Mohammed-filmenMohammed-filmen
  Egypt for 30 years
-----------------
Egypt i 30 årEgypt i 30 år
  Bible and Mission School 2010
-----------------
Bibel og misjonBibel og misjon
  
-----------------
Dumsnille nordmenn?!Dumsnille nordmenn?!
  
-----------------
MinareterMinareter
  
-----------------
 Moralpoliti Moralpoliti

  Bibler / bøker
  
-----------------
Bibler og bøker på 26 språk !Bibler og bøker på 26 språk !

  Studier
  
-----------------
ICIICI

  TV-respons
  Algeria
-----------------
AlgerieAlgerie
  Egypt
-----------------
EgyptEgypt
  
-----------------
Gulf-områdetGulf-området
  Iraq
-----------------
IrakIrak
  
-----------------
IranIran
  Jordan
-----------------
JordanJordan
  
-----------------
LibyaLibya
  
-----------------
LibanonLibanon
  Morocco
-----------------
MarokkoMarokko
  Saudi-Arabia
-----------------
Saudi-ArabiaSaudi-Arabia
  
-----------------
SudanSudan
  Syria
-----------------
SyriaSyria
  Tunisia
-----------------
TunisTunis
  
-----------------
TyrkiaTyrkia
  
-----------------
Armenia[bs]r[bs]nArmenia
  Belgium
-----------------
BelgiaBelgia
  Canada 
-----------------
CanadaCanada
  England
-----------------
EnglandEngland
  Denmark
-----------------
DanmarkDanmark
  France
-----------------
FrankrikeFrankrike
  Greece
-----------------
HellasHellas
  Ireland
-----------------
IrlandIrland
  Italy
-----------------
ItaliaItalia
  Norway
-----------------
NorgeNorge
  Poland
-----------------
PolenPolen
  
-----------------
RomaniaRomania
  Spain
-----------------
SpaniaSpania
  Sweden
-----------------
SverigeSverige
  Germany
-----------------
TysklandTyskland
  USA
-----------------
USAUSA
  
-----------------
ØsterrikeØsterrike

  Arabisk
  Who is Jesus ? 
-----------------
Hvem er Jesus ?[bs]r[bs]nHvem er Jesus ?
  The Bible
-----------------
BibelenBibelen
  The importance of the Cross
-----------------
Viktigheten av korsetViktigheten av korset
  The Holy Spirit
-----------------
Den Hellige ÅndDen Hellige Ånd
  Death
-----------------
DødenDøden
  Faith
-----------------
TroenTroen
  Who is God
-----------------
Vårt gudsbildeVårt gudsbilde
  The Bibel
-----------------
OrdetOrdet
  Tame your Tongue
-----------------
Behersk din tunge !Behersk din tunge !
  God needs you 
-----------------
Gud trenger deg !Gud trenger deg !
  Faithfulness
-----------------
Vær trofastVær trofast
  Fasting
-----------------
FasteFaste
  The Heart
-----------------
Det fullkomne hjerteDet fullkomne hjerte
  The Blessings
-----------------
VelsignelserVelsignelser

  30 dager bønn
  
-----------------
30 dager bønn 201330 dager bønn 2013
  
-----------------
Dag 1 (9. juli 2013)Dag 1 (9. juli 2013)
  
-----------------
Dag 2 (10. juli 2013)Dag 2 (10. juli 2013)
  
-----------------
Dag 3 (11. juli 2013)Dag 3 (11. juli 2013)
  
-----------------
Dag 4 (12. juli 2013)Dag 4 (12. juli 2013)
  
-----------------
Dag 5 (13. juli 2013)Dag 5 (13. juli 2013)
  
-----------------
Dag 6 (14. juli 2013)Dag 6 (14. juli 2013)
  
-----------------
Dag 7 (15. juli 2013)Dag 7 (15. juli 2013)
  
-----------------
Dag 8 (16. juli 2013)Dag 8 (16. juli 2013)
  
-----------------
Dag 9 (17. juli 2013)Dag 9 (17. juli 2013)
  
-----------------
Dag 10 (18. juli 2013)Dag 10 (18. juli 2013)
  
-----------------
Dag 11 (19. juli 2013)Dag 11 (19. juli 2013)
  
-----------------
Dag 12 (20. juli 2013)Dag 12 (20. juli 2013)
  
-----------------
Dag 13 (21. juli 2013)Dag 13 (21. juli 2013)
  
-----------------
Dag 14 (22. juli 2013)Dag 14 (22. juli 2013)
  
-----------------
Dag 15 (23. juli 2013)Dag 15 (23. juli 2013)
  
-----------------
Dag 16 (24. juli 2013)Dag 16 (24. juli 2013)
  
-----------------
Dag 17 (25. juli 2013)Dag 17 (25. juli 2013)
  
-----------------
Dag 18 (26. juli 2013)Dag 18 (26. juli 2013)
  
-----------------
Dag 19 (27. juli 2013)Dag 19 (27. juli 2013)
  
-----------------
Dag 20 (28. juli 2013)Dag 20 (28. juli 2013)
  
-----------------
Dag 21 (29. juli 2013)Dag 21 (29. juli 2013)
  
-----------------
Dag 22 (30. juli 2013)Dag 22 (30. juli 2013)
  
-----------------
Dag 23 (31. juli 2013)Dag 23 (31. juli 2013)
  
-----------------
Dag 24 (1. aug. 2013)Dag 24 (1. aug. 2013)
  
-----------------
Dag 25 (2. aug. 2013)Dag 25 (2. aug. 2013)
  
-----------------
Dag 26 (3. aug. 2013)Dag 26 (3. aug. 2013)
  
-----------------
Dag 27 (4. aug. 2013)Dag 27 (4. aug. 2013)
  
-----------------
Dag 28 (5. aug. 2013)Dag 28 (5. aug. 2013)
  
-----------------
Dag 29 (6. aug. 2013)Dag 29 (6. aug. 2013)
  
-----------------
Dag 30 (7. aug. 2013)Dag 30 (7. aug. 2013)

  30 dager bønn 2012
  
-----------------
Oppnå Allahs kjærlighet?Oppnå Allahs kjærlighet?
  
-----------------
Dag 1 ( 20. juli 2012 )Dag 1 ( 20. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 2 ( 21. juli 2012 )Dag 2 ( 21. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 3 ( 22. juli 2012 )

Dag 3 ( 22. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 4 ( 23. juli 2012 )Dag 4 ( 23. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 5 ( 24. juli 2012 )
Dag 5 ( 24. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 6 ( 25. juli 2012 )
Dag 6 ( 25. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 7 ( 26. juli 2012 )
Dag 7 ( 26. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 8 ( 27. juli 2012 )
Dag 8 ( 27. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 9 ( 28. juli 2012 )
Dag 9 ( 28. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 10 ( 29. juli 2012 )
Dag 10 ( 29. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 11 ( 30. juli 2012 )
Dag 11 ( 30. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 12 ( 31. juli 2012 )
Dag 12 ( 31. juli 2012 )
  
-----------------
Dag 13 ( 1. aug. 2012 )

Dag 13 ( 1. aug. 2012 )
  
-----------------
Dag 14 ( 2. aug. 2012 )


Dag 14 ( 2. aug. 2012 )
  
-----------------
Dag 15 ( 3. aug. 2012 )

Dag 15 ( 3. aug. 2012 )
  
-----------------
Dag 16 ( 4. aug. 2012 )
Dag 16 ( 4. aug. 2012 )
  
-----------------
Dag 17 ( 5. aug. 2012 )
Dag 17 ( 5. aug. 2012 )
  
-----------------
Dag 18 ( 6. aug. 2012 )

Dag 18 ( 6. aug. 2012 )
  
-----------------
Dag 19 ( 7. aug. 2012 )

Dag 19 ( 7. aug. 2012 )
  
-----------------
Dag 20 ( 8. aug. 2012 )
Dag 20 ( 8. aug. 2012 )
  
-----------------
Dag 21 ( 9. aug. 2012 )
Dag 21 ( 9. aug. 2012 )
  
-----------------
Dag 22 (10. aug. 2012)
Dag 22 (10. aug. 2012)
  
-----------------
Dag 23 (11. aug. 2012)
Dag 23 (11. aug. 2012)
  
-----------------
Dag 24 (12. aug. 2012)
Dag 24 (12. aug. 2012)
  
-----------------
Dag 25 (13. aug. 2012)
Dag 25 (13. aug. 2012)
  
-----------------
Dag 26 (14. aug. 2012)Dag 26 (14. aug. 2012)
  
-----------------
Dag 27 (15. aug. 2012)
Dag 27 (15. aug. 2012)
  
-----------------
Dag 28 (16. aug. 2012)
Dag 28 (16. aug. 2012)
  
-----------------
Dag 29 (17. aug. 2012)
Dag 29 (17. aug. 2012)
  
-----------------
Dag 30 (18. aug. 2012)
Dag 30 (18. aug. 2012)
  .