Vi må over dem i Jesu navn.

Ditt ansvar for Den kristne menighet er større enn andre jeg har sett preke og lære oss gjennom kanalen. Å spre troens ord ligger deg på hjertet, men veien til himmelen er ikke uten hindringer. Vi må over dem i Jesu navn.