Jeg er så glad for at jeg har vært så heldig å få ta i mot den store kjærligheten

En tidligere muslim fra Saudi-Arabia: Jeg er så glad for at jeg har vært så heldig å få ta i mot den store kjærligheten. Nå kaller jeg på Herren Guds navn, den hellige fredens Gud som gir frihet, tilgivelse og evig liv, for å bli frelst! Herre Jesus, jeg vet jeg er en synder og trenger din tilgivelse. Jeg tror at du døde for mine synder. Jeg omvender meg nå og ber deg nå om å komme inn i mitt hjerte. Du er min frelser og Herre. Nå har jeg bestemt meg for å følge deg hele mitt liv og av hele mitt hjerte.
Vær så snill og gi meg det dere har, slik at jeg kan oppleve liv fylt av glede og fred! Mine venner, jeg trenger virkelig et nytestamente! Vil dere rekke ut deres hånd til meg?!