Kjære venner i Herren som lager TV-programmene!

Kjære venner i Herren som lager TV-programmene! Må Gud velsigne deres gjerning, som er vår eneste trøst i dette landet, der det ikke finnes menigheter. Vi venter hver eneste fredag på at programmet deres skal starte, så vi kan oppleve den lykkeligste tiden vi har, med Den hellige skrift som trøster hjerte og ånd.