Jesus er veien

Jesus er veien, sannheten og livet. Han er den gode hyrde og verdens lys.