Med ønske om et Godt nytt år

Med ønske om et Godt nytt år, takker han for bibelstudiet han har mottatt, og sier at han venter med stor entusiasme på at nye bibelstudier skal bli sendt til ham