1. Språk:
Våre ansatte som arbeider utadrettet, behersker arabisk som sitt hovedspråk.

2. Kultur:
Å forstå og kjenne kulturen inngående i Midtøsten, gir fortrinn i hvordan evangeliet formidles. Ti av våre medarbeidere har selv vokst opp i Midtøstens kultur.

3. Religion:
Førstehånds kjennskap til islam og andre religioner i Midtøsten, gjør oss i stand til å være tydelige når evangeliet presenteres.

4. Budskap:
Vi forkynner det evangeliske budskapet primært til muslimer eller andre arabere som ikke er kristne. Vår profil er å være tydelige samtidig som vi viser kjærlighet framfor fordømmelse!

5. Misjonsfeltene:
KABA har fokusert vårt oppdrag til Nord-Afrika og Midtøsten, men også arabere på andre kontinent som Europa og Amerika.

6. Medarbeidere:
Tjenesten er mer enn et arbeid. Hver enkelt av våre medarbeidere har et kall og en utrustning gitt av Gud for å utføre oppgavene.

7. Økonomi:
Vi forvalter våre ressurser svært effektivt. Bare en mindre del av budsjettet brukes til en ”slank” administrasjon i Norge.
Innsamlede midler blir derfor hurtig omsatt i evangelisk virksomhet av medarbeiderne.

8. Oppfølgingsarbeid:
Vi benytter markedets beste oppfølgingsprogram på arabisk for å lære om den kristne tro; Global University.

9. Tilfluktssteder:
Mange i de muslimske landene, blir forfulgt når de forlater islam for å leve som kristne. Vi har hemmelige tilfluktssteder flere steder i regionen, for å hjelpe mennesker som er på flukt.

10. TV arbeidet:
Våre programmer på arabisk får meget god respons og gir konkrete resultater. Brev og henvendelser viser at mange ser programmene i all hemmelighet, og at pogrammene er med på å lede mennesker til frelse.

11. Internett web-TV:
På vår egne nett-side www.cmaa.us som er på arabisk, kan arabere når som helst lese kristne tekster og se TV program når på døgnet de måtte ønske det.

12. Internett chat rom:
Vi bruker nye kommunikasjonsverktøy som samtaleforum på internett og skype telefoni.

13. Litteratur:
Vi sender ut arabiske bibler, bibeldeler og kristen litteratur både til Midtøsten, Nord-Afrika og til Europa. Vi har også litteratur på andre språk.

14. Bønnemobilisering:
Vi står i spissen for flere aksjoner som fokuserer på bønn for muslim-verdenen. Vi står som norsk utgiver av bønneheftet ”30 dagers bønn”.

15. Utruste og hjelpe:
Vi vil ikke bare gi evangeliet, men også lære nyomvendte muslimer å bli grunnfestet i sin nye tro, oppleve Åndens fylde og få et kristent fellesskap. Vi tilbyr bibelveiledning, seminarer og lederutvikling til nyomvendte blant araberne.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.