Jeg ble skapt til å være kristen.

Jeg har bestemt meg for å bli en av Den gode hyrdes sauer. Gjennom TV-programmene deres har jeg blitt kjent med Jesus og opplevd Hans kjærlighet. Jeg er overbevist om at den som tror på Ham blir løst fra sine synder, og fra syndens skam og straff. Jeg ble skapt til å være kristen.