Jeg tror av hele mitt hjerte at Jesus er verdens frelser.

Jeg tror av hele mitt hjerte at Jesus er verdens frelser. Jeg ønsker å leve et hellig og rent liv. Derfor gir jeg livet mitt til Jesus. Jeg tror at jeg ved Guds nåde og Den Hellige Ånds kraft kan beseire synden og problemene mine. Vær så snill å sende meg kristen litteratur