Jeg ønsker å motta de bøkene som dere viste

Jeg takker Herren Jesus for at Han brukte programmet deres til å åpne en dør for meg, slik at jeg kunne bli kjent med Han. Gud bruker programmet deres til å bringe helbredelse til tørste sjeler og til forvirrede sinn. Han har brukt undervisningen deres til å forandre livet mitt.

Jeg ber til Herren Jesus om at Hans Ord må nå fram til hvert eneste menneske i denne verden, og at Han må fortsette å bruke programmene deres til dette. Be for meg, om at jeg må bli sterkere i troen og at jeg må være en sønn av Jesus Kristus. Jeg ber for dere også.

Jeg ønsker å motta de bøkene som dere viste. Jeg setter stor pris på deres hjelp!