Dette er det største ønske noe menneske kan ha.

I lang tid har jeg vært på jakt etter sannheten. Jeg har sett på programmene deres der dere forteller om Jesus. Jeg har også fått brev med bøker som forklarer hvorfor Jesus måtte komme til jorden og som forteller om Hans død og mirakler og kjærlighet til oss.
Da jeg leste i disse bøkene ble min ånd og sjel åpnet slik at jeg fikk forståelse i Gud Ord og til å kunne gå dypere i kunnskap om Jesu liv og Hans under. Jeg ble grepet av det unike rundt Jesus som person, og jeg ønsker å lære Ham bedre å kjenne. Dette er det største ønske noe menneske kan ha.