Dumsnille nordmenn?!

Dumsnille nordmenn gjør muslimer og islam en bjørnetjeneste

Jeg viser til Ivar Aasen-tunets direktør Ottar Grepstad sitt forslag om at staten bør bidra i finansieringen av en eventuell nynorsk utgave av Koranen.

Til tross for at jeg opprinnelig er fra Egypt, har jeg meget stor sans for nynorsk. Det er en fryd for mine ører å høre nynorsk på Dagsrevyen og jeg er også glad for å bli kjent med alle de ulike flotte dialektene i det norske språket. Min kjærleik til nynorsk er imidlertid ikke tema her.

Hvilket bidrag vil en nynorsk Koran ha for berikelse av norsk kultur, og for integreringen av muslimer i det norske samfunnet? Jeg vil besvare dette spørsmålet på to måter.

For det første mener jeg at det faktum at muslimer ikke har kjennskap til islam og Koranen er en stor fordel. Deres uvitenhet om Koranens innhold er en stor tjeneste til dem selv og samfunnet de lever i. Vi ser det veldig tydelig i land som Pakistan, Afghanistan, Iran, Sudan, Algerie, Egypt og Vestbredden i de palestinske områdene: Mange av de som lever etter Koranen vil ta livet av mennesker som ikke lever etter islams lover, og mange steder ønskes nasjonale ledere ryddet av veien på samme vis.

Ønsker vi virkelig denne kunnskapen om Koranen? Ønsker vi at menn skal påberope seg retten til å slå sine koner, og at de skal lære at de kan være gift med fire kvinner, kanskje være gift både i hjemlandet og her i Norge. Ønsker vi velkommen ytterligere en utgave av Koranen, en bok som sier at kvinnen har 50% av mannens rettigheter, både juridisk og økonomisk.

Jeg har aldri sett noen utvikling mot likestilling i noe muslimsk land. Det er heller ingen tegn til at Koranen bidrar noe sted til integrering av muslimer i samfunnet de lever i, tvert imot fører boken til mer segregering. Muslimer ønsker å leve i, og med, sin egen kultur, og vi ser en sterk tendens til oppblomstring av gettoer når muslimer slår seg ned i vestlige land.

Mitt andre svar på spørsmålet er at jeg har aldri sett en oversettelse verken på norsk eller engelsk som sier sannheten om islam. Mange ønsker å finne ut mer om islam og muslimer og søker til den norske utgaven av Koranen, denne oversettelsen viser imidlertid ikke sannheten om islam. Den norske oversettelsen av Koranen fører derimot mot katastrofe, verken mer eller mindre, i form av massevis av løgner (påstander) om islam som ikke finnes i den arabiske koranen. Jeg vil henvise til nettstedet www.kaba.as, hvor jeg bringer eksempler på hvordan oversettelsen gir et feil bilde av islam. Et bidrag av det norske folk til en nynorsk versjon av Koranen vil bidra til en fordervelse av det norske samfunnet. Jeg kan imidlertid støtte en ny versjon av Koranen på både nynorsk og bokmål med den betingelse at den skal si sannheten om islam, at den skal vise hva som virkelig står i den arabiske koranen.

I tillegg til disse to aspektene kommer det faktum at muslimene ikke tror at Koranen kan oversettes, den er skrevet på diktform, og en oversettelse til andre språk medfører store utfordringer. Språket er gammeldags, en 1400 år gammel versjon av arabisk som ikke kan klassifiseres som et levende språk. Fordi en oversettelse av Koranen ikke er mulig eller ønsket, kalles utgaver av boken på andre språk for ”tolkninger”. Koranen er en gåte. Det er ikke mulig å forstå hva muslimene står for, det foreligger alltid to holdninger. Skal vi høre det noen muslimer mener i all mildhet, eller det andre tenker i all strenghet? Konsekvensene av disse ulikhetene i tolkninger gir for eksempel ulike hovedretninger som shia/sunni, eller store ulikheter mellom fundamentalisme og liberal islam.

Et par avsluttende betraktninger: Hvor mange muslimer snakker nynorsk? Hvorfor bruke så mye penger på dette. Vi måtte i tilfelle ha gitt like mye penger til andre religiøse gruppers oversettelser av sine hellige bøker til våre to målformer. I tillegg til dette ber muslimer kun på arabisk, en annen utgave av Koranen enn den arabiske vil ikke bli benyttet som en hellig bok. Jeg mener at de som diskuterer en nynorsk oversettelse av Koranen tar helt feil. Hadde innspillet kommet i juli ville jeg kalt det en agurknyhet.

Kristent Arbeid Blant Arabere og undertegnede ønsker å gjøre alt vi kan for å gjøre det norske folk oppmerksomme på sannheten om islam. Islam pakkes, bevisst eller ubevisst, inn i papir av sølv og gull for å være vakkert, dekorativt og spiselig for det norske folk. Vi ønsker ikke å se på innpakningen men vil dele kunnskap om, og innsikt i det som er dybden av islam. Jeg er blitt kontaktet av to forlag som ønsker at jeg skal skrive bok om islam. Hvilket forlag det blir er fortsatt uvisst, men både denne og en annen bok som det er for tidlig å si noe mer om nå, vil bli utgitt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.