Nei til minareter i Sveits

Det finnes ulike typer styre og styringsprosesser, noen eksempler er Demokratisk, Byråkratisk og Teokratisk. Bestemmelsen som er tatt i Sveits angående minaretene er et eksempel på resultatet av en rent demokratisk prosess. Fra resten av verden, og også i Norge, kjenner vi en praksis med mange byråkratiske prosesser. Byråkrater endrer lover og styrer land og folk. Hvis resten av verden hadde vært som Sveits, hadde den sett annerledes ut i dag.

Som vi kan se i Norge i dag, kan det straffe seg å ikke følge velgernes votum i de demokratiske valgene, disse valgene er velgernes eneste mulighet til å vise sin avsky med politikernes handlinger.

I Sveits har vi en situasjon hvor folket nå har sagt sitt i en folkeavstemming. Politikerne er her i en situasjon hvor de er nødt til å følge folkets råd, ikke som i Norge hvor politikerne kan overkjøre folket. Folkemeningen forsvinner på veien mellom folket, via stortinget og frem til regjeringen. Et eksempel på dette er situasjonen i (SV) Sosialistisk Venstreparti i dag, hvor grasrotas meninger ikke blir gjeldende i regjeringens politikk.

Nei til minareter?
Hvorfor har folket i Sveits sagt nei til minareter? Er det fordi de ikke ønsker moskeer? Er det fordi de ønsker å stoppe islamiseringen av Europa? Er det av frykt for islam? Hvordan kan de si nei til minaretene når folket i et demokratisk land uttrykkelig har religionsfrihet i følge internasjonale konvensjoner? Personlig tror jeg at det er frykten for islam som er årsaken.
Folket er redde for tilstander vi vet eksisterer i land i den muslimske verden, for eksempel i Iran, Saudi-Arabia og Egypt.

Fra Iran kjenner vi den manglende respekten for menneskerettighetene og utviklingen av atomteknologi som vi går ut fra er tiltenkt våpen. I Saudi-Arabia finnes det i byer, tettsteder eller større geografiske områder som regnes som hellige, en del bilveier som ikke kan brukes av ikke-muslimer. I disse områdene er det også forbudt å bygge en kirke eller kristen menighet. I Egypt er det forbudt å bygge en kirke vegg-i-vegg med en eksisterende moské, på den annen side kan en moské gjerne bygges ved siden av en kirke. I Europa ville begreper som ”diskriminerende” eller ”rasistisk” bli brukt om lignende forhold. Mange muslimer flykter til den vestlige verden men ønsker en lignende praksis og en politikk som om de bodde i den muslimske verden.

Atomteknologispionasje
Kan det som nå er skjedd i Sveits skje i andre land? Kan det skje i Norge? Jeg mener «ja». Jeg tror vi i Norge og andre land vil se mer debatter om islam i tiden fremover. Vi kan ikke kritisere Sveits all den tid vi ber vår egen utenriksminister hindre at studenter fra Nord-Korea og Iran får studere i Norge på grunn av frykt for atomteknologispionasje.

Islam tjener mest på å vokse mer i det skjulte, ikke gjennom de synlige symbolsakene som vekker provokasjon i den vestlige verden. Uansett, synlige eller usynlige aspekter av islam i Europa, vi må ta islam på alvor.

Den hittil mest pålitelige beregningen av verdens religiøse tilhørighet ble lagt frem i september i år. Den forteller oss at 23 % av verdens 6,8 milliarder mennesker er muslimer.

Terrorisme
Hvorfor er dette blitt en så stor sak? En ting er at sveitsisk og europeisk media har brukt den synlige likheten mellom minareter og raketter/missiler til å underbygge et bilde av noe man kan frykte. Mer dypt går det når vi innser at bakom ligger frykten for terrorisme, frykten for hellig krig, og frykten for mer synlig islamisering av Europa.

Paul B. Johansen, daglig leder av Kristent Arbeid Blant Arabere og tidligere muslim.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.