Bibel og misjon

K.A.B.A. planlegger senter for misjon og indre helbredelse

K.A.B.A. planlegger senter for muslim misjon og indre helbredelse.
Omvendte muslimer skal få hjelp til indre helbredelse og bli trent som medie-misjonærer og evangelister når K.A.B.A. bygger misjonssenter et sted i nærheten av Midtøsten. Som nyhetsbrevets lesere vet er hele prosjektet for risikofylt til at vi kan avsløre adressen, men det planlagte senteret, bibelskolen og studioet vil bli et strategisk kraftsenter for å nå den muslimske verden med evangeliet i tiden som kommer.

Senteret skal fungere som bibelskole, der omvendte muslimer får hjelp til å takle indre sår og traumer i forbindelse med konvertering fra islam og møtet med en ny hverdag og en ny tro. Samtidig skal den utruste medieevangelister og andre arbeidere som skal nå den muslimske verden med evangeliet. Arbeidet blir en videreføring av sommerens Bibel- og Misjonsskole hvor vi la stor vekt på indre helbredelse, sjelesorg og lederskap i undervisningen. Mange omvendte muslimer opplever vanskelige perioder etter konverteringen, og kan fortelle om at selv i kristne miljøer møter de diskriminering, rasisme og ekskludering. En del kristne har fordommer mot omvendte muslimer. De er skeptiske til at muslimer i det hele tatt kan omvende seg. Mange har også problemer med å forholde seg til muslimer fordi de elsker det jødiske folk.

Bygget vi leide til sommerens bibelskole var ikke så godt egnet. Til tross for dette og med rundt 40 varmegrader trivdes alle godt og ingen ble syke eller matforgiftet. Forholdene er imidlertid ikke holdbare for fremtiden, og vi lanserer derfor dette byggeprosjektet. Tegningene er klare. Bygget vil inneholde tre etasjer med kontorer, rom til undervisning, studio i to etasjer, kjøkken og soverom, samt bad og toaletter. Første steg blir å kjøpe tomt, og arkitekten som har tegnet bygget jobber allerede deltid for K.A.B.A..

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.