Mohammed-filmen

Etter å ha sett traileren til filmen både på engelsk og arabisk, og analysert faktaopplysningene som blir formidlet, så kan jeg klart si at muslimene reagerer emosjonelt og ikke rasjonelt.
De fleste har verken sett filmen eller traileren, og har dessuten ikke kunnskap til å bedømme de fakta som blir fremstilt. Det som kommer frem i traileren er situasjoner rundt sitater fra Koranen og Hadith, samt historiske hendelser fra Mohammed sitt liv.

Halvparten av befolkningen i de fleste arabiske land er analfabeter, og under 25 % av verdens muslimer kan arabisk. De er derfor helt avhengig av tolkningen og undervisningen som de får i moskeene. Oversettelser av Koranen er dessuten generelt sett unøyaktige, fordi språket er veldig gammeldags og vanskelig for folk flest både å forstå og å oversette. Oversettelsene blir i realiteten derfor mest tolkninger.

Istedenfor den voldsomme reaksjonen som har kommet, burde muslimske lærde ha satt seg inn i innholdet i filmen og kommet med motargumenter. De kunne eventuelt også prøvd å motbevise og avkrefte sitatene, om dette i det hele tatt er mulig. Det er blant muslimer et sterkt ønske om å beskytte religionen og Mohammed, og dette gjør at de fleste lærde da velger å skjule det som er negativt og kritikkverdig i Islam. Kritikk og tvil på disse områder ses også på som synd og vantro.

Muslimene mener at Mohammed er hellig og feilfri og det beste mennesket som noen gang har blitt skapt. Dette har de blitt undervist i fra barnsben av, og de tåler derfor ikke at dette blir motsagt.

Dessverre reagerer derfor de fleste muslimer emosjonelt og ut i fra uvitenhet.
Media blir da bevisste eller ubeviste aktører som blir med på å forsterke konflikten. Samtidig har fundamentalister sin egen agenda, og de benytter anledningen til å vri situasjonen til sin egen vinning.

Det må sies at kvaliteten i filmen er dårlig og at holdningene er kritikkverdige. De ville kanskje på lang sikt ha fått et bedre resultat ved å formidle dette på en balansert og seriøs måte, istedenfor å latterliggjøre religionen. Det beste etter min mening, er å kommunisere et budskap på en ikke-provoserende måte. Vi må bli flinkere til å formidle budskapet uten å såre eller å provosere, og vi må være klar over at det finnes sterke religiøse følelser.

KABA`s holdning er å formidle sannheten ut fra kjærlighet. Vi skal ikke være redde for å kritisere på en respektfull og konstruktiv måte. Vår agenda skal heller ikke være skjult eller tvetydig, men ha en ærlig hensikt om at mennesker skal få oppleve Guds kjærlighet i Kristus.

Be derfor for situasjonen i Midtøsten.

Be om at øyne skal bli åpnet og at fakta skal komme klart frem, og at muslimene skal bli bedre kjent med sin egen religion.

Be om vekkelse blant muslimer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.