For de som har Vipps så er nummeret:
14004 og 138133
Gaver:14004
Gaver til bibler og bøker : 138133

Ønsker du å støtte arbeidet via bank
kan dette gjøres på følgende konto nr.:

Fra Norge:
Konto nr. : 0531 01 82550
K.A.B.A., PB 169, 1401 Ski, Norge

Fra utlandet:
Swift code: DNBANOKK
Account nb: 70560546058
IBAN nb: NO4670560546058

Gaver med Skattefritak i 2020

K.A.B.A. er godkjent organisasjon av Skatteetaten for ordningen med skattefritak for giverne. Ved å oppgi navn, adresse og personnummeret til K.A.B.A., kan man på selvangivelsen få Skattefritak for gavebeløpet.


For kalenderåret 2020 gjelder dette gaver for totalt for året minimum kr. 500,- og opp til og med kr. 50.000,-. Gavene må være kommet inn på konto hos K.A.B.A. innen utgangen av året. Det betyr i praksis at gaven bør sendes senest innen 31. desember.

Ektepar kan fordele gavene slik at begge kan benytte ordningen. Begge personer må da registrere seg med hvert sitt personnummer.

Man vil kun få fratrekk for maksimalt kr. 50.000,- selv om man også gir til andre organisasjoner og menigheter med en slik Skattefritaksordning.

Hver person mottar i begynnelsen av året en bekreftelse fra K.A.B.A. på hvilket beløp som er registrert for året. K.A.B.A. rapporterer direkte til Skattemyndighetene tilsvarende opplysninger. Ved utfylling av selvangivelsen bør giverne kontrollere at opplysningene stemmer overens.

OPPLYSNINGER TIL K.A.B.A.

For givere som ikke har benyttet seg av denne muligheten tidligere år, må følgende opplysninger sendes skriftlig til K.A.B.A. innen 31. desember:

Fullt navn på den som skal ha fratrekket

Postadresse Personnummeret, 11 siffer

Det er viktig at opplysningene er sendt innen tidsfristen på grunn av bearbeiding av opplysninger før vi sender dette videre til myndighetene.

Kristent Arbeid Blant Arabere

Gavekonto: 0531.01.82550.

K.A.B.A.
Postboks 169
1401 Ski.

Tlf: 64862080