SØNDAG 4. oktober 2020

Bønn for omvendte muslimer

Be for de forfulgte

BAKGRUNN: Gjennombrudd i september/oktober 1979

Et spesielt gjennombrudd skjedde i den muslimske verden i september/oktober for ca. 41 år siden. Mange av de som ble frelst da, er kristne misjonsledere for Midtøsten og Nord Afrika i dag, forteller Paul Johansen, daglig leder i KABA.

Nå oppfordrer han kristne enkeltpersoner, grupper og menigheter til å be den første søndagen i oktober for kristne med muslimsk bakgrunn.

Mange kristne som er omvendt fra islam, blir forfulgt. De lever under press og vanskelige kår, hvor de ofte mister muligheter for jobb, studieplass, arv og eiendeler m.m. Forholdet til familie og slekt blir vanskelig, om ikke helt umulig. Det kan også være vanskelig å leve ut et kristent liv og de er ofte ensomme blant mange muslimer. Dette er våre søsken som trenger våre forbønner og støtte, sier KABA lederen.

BØNNE EMNER FOR OMVENDTE MUSLIMER
Be om at Guds menighet i Vesten får hjerte for omvendte muslimer
Be om Guds beskyttelse og styrke for ånd, sjel og legeme
Be om frimodighet så forfølgelse ikke hindrer spredningen av evangeliet!

FORBØNN FOR OMVENDTE MUSLIMER:
Himmelske Far, du som har gitt verden din Sønn, Jesus Kristus, som frelser og forsoner for alle mennesker. Vi kommer til deg, Herre, og ber for våre søstre og brødre som bor i land og på steder der de blir forfulgt for sin tro på deg. Vi ber deg om å gi dem ny styrke og kraft, utholdenhet og frimodighet, glede og trøst!

Takk, Herre, for din nåde og kjærlighet til alle som har gitt sitt liv til deg. Du er håpets og evighetens Gud. Velsignet er den som tar sin tilflukt til deg! Amen.

BIBELTEKSTER:
Romerbrevet 8 vers 35 – 39
Salme 91, vers 1 – 4 og 9 – 11
Hebreerne 13, vers 1 – 3
Matteus 5, vers 10 – 14