Bønn for omvendte muslimer

SØNDAG 4. Oktober 2020

Bønn for omvendte muslimer
Vær for de først
BAKGRUNN: Gjennombrudd i september/oktober 1979

Et spesielt gjennombrudd skjedde i den muslimske verden i september/oktober for ca. 41 år siden. Mange av de som ble frelst da, er kristne misjonsledere for Midtøsten og Nord Afrika i dag, forteller Paul Johansen, daglig leder i KABA.
Nå oppfordrer han kristne enkeltpersoner, grupper og menigheter til å være den første søndagen i oktober for kristne med muslimsk bakgrunn.

Mange kristne som er omvendt fra islam, blir opptatt. De lever under pressen og vanskelige kår, hvor de ofte mister muligheter for jobb, studieplass, arv og eiendeler m.m. Forholdet til familie og slekt blir vanskelig, om ikke helt umulig. Det kan også være vanskelig å leve ut et kristent liv og de er ofte ensomme blant mange muslimer. Dette er våre søsken som trenger vår forbønner og støtte, sier KABA lederen.

BØNNE EMNER FOR OMVENDTE MUSLIMER:
Vær om på Guds menighet i Vesten får hjerte for omvendte muslimer
Vær om Guds beskyttelse og styrke for ånd, sjel og legeme

Vær om frimodighet så forfølgelse ikke hindrer spredningen av evangeliet!

FORBØNN FOR OMVENDTE MUSLIMER:
Himmelske Far, du som har gitt verden din Sønn, Jesus Kristus, som frelser og forsoner for alle mennesker. Vi kommer til deg, Herre, og ber for våre søstre og brødre som bor i land og på steder der de blir for sin tro på deg. Vi ber deg om å gi dem ny styrke og kraft, utholdenhet og frimodighet, glede og trøst!
Takk, Herre, for din nåde og kjærlighet til alle som har gitt sitt liv til deg. Du er håpets og evighetens Gud. Velsignet er den som tar sin tilflukt til deg! Amen.

DET ER IKKE NOE Å SI OM DET ER
Romerbrevet 8 vers 35 – 39
Salme 91, vers 1 – 4 og 9 – 11
Hebreerne 13, vers 1 – 3
Matteus 5, vers 10 – 14

Innsamlingsaksjoner på Facebook

KABA er godkjent av Facebook til å ha innsamlingsaksjoner.
Takk til Einar som satte oss i gang med å aktivere denne funksjonen, da han ville ha en bursdagsinnsamlig til KABA.
Takk til alle som har gitt et bidrag!
Benytt gjerne denne muligheten til å støtte KABA.

Gaver med skattefritak i 2021

K.A.B.A. er godkjent organisasjon av Skatteetaten for ordningen med skattefritak for giverne. Ved å oppgi navn, adresse og personnummeret til K.A.B.A., kan man på selvangivelsen få Skattefritak for gavebeløpet.

For kalenderåret 2021 gjelder dette gaver for totalt for året minimum kr. 500,- og opp til og med kr. 50.000,-. Gavene må være kommet inn på konto hos K.A.B.A. innen utgangen av året. Det betyr i praksis at gaven bør sendes senest innen 31. desember.

Ektepar kan fordele gavene slik at begge kan benytte ordningen. Begge personer må da registrere seg med hvert sitt personnummer.

Man vil kun få fratrekk for maksimalt kr. 50.000,- selv om man også gir til andre organisasjoner og menigheter med en slik Skattefritaksordning.

Hver person mottar i begynnelsen av året en bekreftelse fra K.A.B.A. på hvilket beløp som er registrert for året. K.A.B.A. rapporterer direkte til Skattemyndighetene tilsvarende opplysninger. Ved utfylling av selvangivelsen bør giverne kontrollere at opplysningene stemmer overens.

OPPLYSNINGER TIL K.A.B.A.

For givere som ikke har benyttet seg av denne muligheten tidligere år, må følgende opplysninger sendes skriftlig til K.A.B.A. innen 31. desember:

·  Fullt navn på den som skal ha fratrekket

·  Postadresse

·  Personnummeret, 11 siffer

Det er viktig at opplysningene er sendt innen tidsfristen på grunn av bearbeiding av opplysninger før vi sender dette videre til myndighetene.

Kristent Arbeid Blant Arabere

Gavekonto: 0531.01.82550.

K.A.B.A.
Postboks 169
1401 Ski.

Tlf: 64862080