K.A.B.A. har fått respons fra 46 land

Jeg ber også til Herren om at Han må styrke dere i arbeidet som dere står i.

Jeg setter stor pris på at dere holder kontakten med meg. Den undervisningen som jeg får fra dere er nyttig og gir meg stor hjelp. Jeg ber Herren Jesus om at dere må bli i stand til å fortsette og gi meg undervisning.

Jeg ber også til Herren om at Han må styrke dere i arbeidet som dere står i.

R

Jeg ber dere sende meg bibelen. Jeg lengter også etter å lese de bøkene som kan hjelpe oss å leve et bedre kristenliv.

Tusen takk for det flotte TV-programmet! Det er åndelig fruktbærende og nyttig for alle som ser på det. Det hjelper oss kjenne den rette veien vi skal gå i våre liv sammen med vår Mester og Herre Jesus Kristus.
Jeg lengter virkelig etter å høre din utlegning av Guds Ord. Jeg ønsker ikke bare å høre det, men også å lære å leve etter det hver dag. På tross av at programmet er så kort, blir jeg fullt mettet åndelig, og lengselen etter neste program bare øker. Jeg sitter og venter foran TV apparatet med forventning.
Jeg takker for det dere gir og for den klare måten dere forklarer det Jesus sa i sitt ord.
Jeg ber dere sende meg bibelen. Jeg lengter også etter å lese de bøkene som kan hjelpe oss å leve et bedre kristenliv.
Til slutt vil jeg takke alle som jobber med TV-programmene for det store arbeidet de gjør.

M

Måtte Herren gi dere sin velsignelse og nåde. Jeg ber for dere og TV-programmet.

Jeg har fått brevet fra dere og jeg ble så glad for det, også for gaven Guds Ord. Jeg takker dere for denne gaven som ikke kan sammenlignes med noen annen gave i verden.
Må Herren velsigne hver enkelt som jobber med
TV-programmene.

Jeg har besvart alle 5 leksjonene med det samme jeg fikk dem. Jeg klarte ikke å legge dem fra meg før jeg hadde svart på alle. Jeg leste alle versene mer enn en gang. Dette på grunn av min åndelige hunger etter Guds Ord.

Måtte Herren gi dere sin velsignelse og nåde. Jeg ber for dere og TV-programmet.

Nazeeh

Jeg vil takke dere for programmet som dere lager

Jeg vil takke dere for programmet som dere lager. Det er en kilde til sannhet og kjærlighet for alle som åpner hjertet sitt for Guds Ord, i mange land i verden. Må Gud velsigne dere, og gi dere hjelp og styrke i det arbeidet og den tjenesten som dere står i.
Jeg er kristen, men jeg trenger større tro, og jeg trenger mange svar til de vanskelige spørsmålene som jeg møter. Vil dere hjelpe meg? Vær så snill og send meg noen av de bøkene dere fortalte om.

A

Dette er det største ønske noe menneske kan ha.

I lang tid har jeg vært på jakt etter sannheten. Jeg har sett på programmene deres der dere forteller om Jesus. Jeg har også fått brev med bøker som forklarer hvorfor Jesus måtte komme til jorden og som forteller om Hans død og mirakler og kjærlighet til oss.
Da jeg leste i disse bøkene ble min ånd og sjel åpnet slik at jeg fikk forståelse i Gud Ord og til å kunne gå dypere i kunnskap om Jesu liv og Hans under. Jeg ble grepet av det unike rundt Jesus som person, og jeg ønsker å lære Ham bedre å kjenne. Dette er det største ønske noe menneske kan ha.

Mohamad