K.A.B.A. har fått respons fra 46 land

Jeg vil gjerne ha et eksemplar av Bibelen.

Jeg begynte å se på programmene dine for kort tid siden. Jeg må si jeg ble lettet og glad over å se at det finnes en kristen kanal blant alle de verdslige. Programmene deres tenner en tørst og er balsam for våre sjeler.
Takk for alle anstrengelser for å berike vår kunnskap i Guds Ord og også for at dere sprer de gode nyhetene til verden. Jeg vil gjerne ha et eksemplar av Bibelen.

BOULIS

Jeg ber dere sende meg disse bøkene dere har så jeg kan vokse åndelig

Jeg ble så glad da jeg så programmet deres på TV. Jeg ble forfrisket og oppmuntret. Jeg er lei meg for at programmene ikke varer hele dagen. Måtte Herren velsigne dere.

Jeg har muslimsk bakgrunn. Jeg ble frelst og møtte Herren i 1984. Da var jeg 14 år. Jeg bor nå i Frankrike sammen med min mann og sønn. Min familie bor i Algerie. Jeg ber dere å be for mine foreldre og ektemann at de skal ta imot Jesus som frelser.

Jeg ber dere sende meg disse bøkene dere har så jeg kan vokse åndelig. Der er nemlig ingen arabisktalende menighet der jeg bor. Jeg takker dere av hele hjertet og ber for dere.
Velsignet være arbeidet dere gjør for sjelers frelse.

Latifa

Jeg vil gjerne at dere sender meg en bibel

Til alle som arbeider med programmet ”Veien”.
Jeg er en muslimsk seer som liker å se på programmet ”Veien”. Det gir verdifull informasjon om kristendommen og Kristus i Bibelen. Jeg vil gjerne at dere sender meg en bibel sammen med en del av de bøkene dere har vist på programmene.

Ibrahim

Jeg ber dere sende meg de bøkene dere har for vi er så hungrige etter å lese Guds Ord.

Jeg hilser dere med stor respekt.
Vi ber om at Herren Jesus må lede deres skritt , styrke dere i deres tro og at dere alltid må være en veileder for de fortapte og de som ikke kjenner Herren Jesus Kristus.

Jeg er far til tre barn. Uten deres programmer med undervisningen om Kristus og Hans velduftende ord i Bibelen, ville jeg følt meg helt fortapt.

Jeg ber dere sende meg de bøkene dere har for vi er så hungrige etter å lese Guds Ord.
Takk skal dere ha!

Jeg trenger den virkelig. Jeg må vedgå at jeg aldri i mitt

Jeg skriver til dere for å si at jeg elsker disse TV-programmene av hele mitt hjerte. Vi lengter etter å sitte foran skjermen og lytte til Guds Ord hver dag, for vi er så hungrige.
Vi trenger å komme nærmere til Herren slik at Han kan lede oss på troens og frelsens vei.
Gjennom programmet ”Veien” har jeg fått vite hvordan man kan bli kjent med Gud gjennom Hans Ord og undervisning.. Vi hadde ønsket at programmene varte lenger, for det føles som bare 5 minutter.
Jeg ber dere sende meg Bibelen, for jeg trenger den virkelig. Jeg må vedgå at jeg aldri i mitt
liv har lest noe om Herren Jesus, ikke et eneste ord. Jeg ber om at Han kommer inn i mitt hjerte, i mitt liv og i mitt hjem.

(H.) fra Danmark