K.A.B.A. har fått respons fra 46 land

Jeg ble skapt til å være kristen.

Jeg har bestemt meg for å bli en av Den gode hyrdes sauer. Gjennom TV-programmene deres har jeg blitt kjent med Jesus og opplevd Hans kjærlighet. Jeg er overbevist om at den som tror på Ham blir løst fra sine synder, og fra syndens skam og straff. Jeg ble skapt til å være kristen.

N. fra Marokko

Jeg har mottatt bibelstudiemateriellet fra dere med stor begeistring

Jeg har mottatt bibelstudiemateriellet fra dere med stor begeistring. Jeg har lest nøye igjennom det og svart på spørsmålene. Jeg vil gjerne fortsette dette bibelstudiet, og ønsker å få besøk av dere

B. fra Marokko

Vi sender en hjertelig hilsen til dere alle!

Vi er så glade for at vi har fått adressen deres gjennom TV-programmet. Nå håper vi at vi kan bli venner med dere, for vi vil gjerne vite mer om Jesus og kristendommen.

Fra Marokko har en hel familie skrevet til oss

Det er en stor glede for meg å skrive til dere

Det er en stor glede for meg å skrive til dere, for å uttrykke den ekte glede som jeg opplever hver dag! Jeg tar i mot deres brev og bibelstudier med stor iver. Jeg kan ikke beskrive den forandring som har skjedd i mitt liv gjennom deres brev og de bibelstudier jeg har fått. Jeg opplever at Jesus lever i mitt liv etter at jeg bestemte meg for å sette min lit til Ham som Herre og Frelser! Jeg har så stor fred, den flommer over mitt liv!

Muhammed fra Marokk

Jeg føler ikke lenger syndens byrde som jeg bar på tidligere

Jeg føler ikke lenger syndens byrde som jeg bar på tidligere. Jeg vokser åndelig hver eneste dag. Jeg lærer også nye ting hver dag, og det gjør at jeg står fast ved min bestemmelse om å følge Jesus. Jeg kommer aldri til å angre dette, fordi det er den eneste veien til å få et evig liv.

M