Opplysninger til K.A.B.A. fra givere:

KABA’s database er godkjent av datatilsynet.
Alle opplysninger om giverne behandles i henhold til norsk lov om personvern.

Alle medarbeidere i KABA har taushetsplikt.

I tilegg til dette er KABA’s database også godkjent av BBS, Bankenes Betalings Sentral.

For givere som ikke har benyttet seg av skattefradragsordningen tidligere, må følgende opplysninger sendes skriftlig til K.A.B.A. innen 31. desember:

Fullt navn på den som skal ha fratrekket
Postadresse
Personnummeret, 11 siffer

Det er viktig at opplysningene er sendt innen tidsfristen på grunn av bearbeiding av opplysninger før vi sender dette videre til myndighetene.

Kristent Arbeid Blant Arabere

Gavekonto: 0531.01.82550.

K.A.B.A.
Postboks 169
1401 Ski.

Tlf: 64 86 20 80